Laina-ajat ja maksut

Aineiston laina-ajat ja kirjaston perimät maksut

Aineiston laina-ajat

Yleinen laina-aika 28 vrk

Bestseller-aineisto 14 vrk

Musiikki-CD:t 14 vrk

DVD- ja BD-levyt 14 vrk

Konsolipelit 14 vrk

Lautapelit 14 vrk

Esineet 1–28 vrk (esinekohtainen)

E-aineisto 1–28 vrk (palvelukohtainen)

Aineiston varaus- ja lainarajoitukset

konsolipelit 5 lainaa

kaikki muu aineisto 100 lainaa

yhteensä 50 varausta

Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginkirjaston yhteiset maksut

Myöhästymismaksut

Myöhästymismaksu/vrk/aikuisten aineisto/laina 0,20 €

Myöhästymismaksun enimmäismäärä/laina 6,00 €

Noutamaton varaus/kpl 1,00 € 

Kadonneen tai vahingoittuneen kirjastokortin uusiminen 3,00 € (aikuiset) 2,00 € (alle 18-vuotiaat)

Alle 18-vuotiaiden ja joustoasiakkaiden varaamasta ja lainaamasta aineistosta ei mene noutamattoman varauksen maksua eikä myöhästymismaksua.

Velkasaldon enimmäismäärä

Lainausoikeuden menetät, kun velkasaldosi on 30,00 euroa tai enemmän.

Aineiston korvaaminen ja maksujen maksaminen

Sinun on korvattava kadonnut tai vahingoittunut aineisto maksamalla aineiston omistavan kaupunginkirjaston määräämä korvausmaksu. Mikäli haluat korvata aineiston toisella vastaavalla teoksella, on asiasta sovittava erikseen. Videokasettia, BD-levyä ja DVD-levyä ei voi korvata vastaavalla teoksella, vaan ne korvataan maksamalla alla olevan listan mukainen korvausmaksu. Kirjasto ei palauta maksamaasi korvausmaksua, vaikka myöhemmin löytäisit korvaamasi aineiston. Maksut (ei koske perintää) voit maksaa niihin Helmet-kirjastoon, jossa on kassa tai verkossa www.helmet.fi/verkkomaksu. Kirjasto ei palauta maksamiasi maksuja.

Kadonneen tai vahingoittuneen aineiston korvaushintoja

Aikuisten aineiston DVD-levy, BD-levy tai konsolipeli 42 € / kpl

Lasten aineiston DVD-levy, BD-levy tai konsolipeli 17 € / kpl

Aikuisten aineiston yksittäiset lehtiniteet 5 € / kpl

Lasten aineiston yksittäiset lehtiniteet 3 € / kpl

Muusta aineistosta peritään kirjastojärjestelmän tietokannassa oleva teoksen hinta, kuitenkin vähintään 17 € aikuisten aineistosta ja 9 € lasten aineistosta.

Perintä

Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginkirjastot siirtävät saatavansa perintätoimisto Lowell Oy:n perittäväksi noin 60 vuorokauden kuluttua eräpäivästä. Perintä koskee 18 vuotta täyttäneitä 1.4.2014 alkaen. Perintätoimisto laskuttaa kaupunkikohtaisesti aineiston korvausmaksun, omat perintäkulunsa ja lainmukaisen viivästyskoron.

Kopiot ja tulosteet

Tulostusmaksut ovat kaupunkikohtaisia.

Espoossa on tuloste- ja kopiomaksu 0,20 € / sivu. Joissakin tapauksissa voi saada maksuttomia tulosteita enintään 20 kpl/asiointikerta. 

Vantaalla tulostaminen asiakaskoneilta maksutonta 20 kpl/asiakas.

Helsingissä tulosteet 0,40 € / kpl, 3D-tulosteet 0,70 € / kpl. Kirjasto ei palauta tulostuspalveluun tallennettua käyttämättä jäänyttä rahaa.

Kauniaisissa tulosteet 0,40 € / kpl.

Kirjastoissa on myös vuokrattavia tiloja tilaisuuksien järjestämistä varten. Näiden tilojen vuokrat löydät kunkin kirjaston omista palveluista. Kirjastojen varattavat tilat

Myytävät tuotteet

Kassit 15 € / kpl

Poistokirjat 0,20 € – 35,00 € / kpl

Kirjastot hinnoittelevat muut mahdolliset myytävät tuotteet erikseen.

Kaukopalvelumaksu

Katso kirjastokohtaiset kaukopalvelumaksut sivulta Kaukopalvelumaksut.

Telefaksi

Telefaksipalvelu on tarjolla eräissä Helsingin kirjastoissa. Tarkista palvelun saatavuus ja hinnat sivulta Kirjastot ja palvelut.

Laina-ajat ja maksut (PDF)