Helsingin kaupunginkirjaston kokoelmalinjaukset

Helsingin kaupunginkirjaston kokoelmatyön perustana on kirjastolaki sekä Helsingin kaupungin strategia ja arvot. Tavoitteena on monipuolinen ja -ääninen kokoelma, jossa pyritään ottamaan huomioon sekä suosittujen uutuuskirjojen suuri kysyntä että pienten kustantajien ja uusien tekijöiden teosten tarjoaminen kirjaston asiakkaille. Helsingin kaupunginkirjasto on osa pääkaupunkiseudun Helmet-kirjastoverkkoa. Asiakkaat voivat käyttää Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kirjastojen aineistoja yhteisellä kirjastokortilla.

Valinta 

Helsingin kaupunginkirjastossa on yhteinen kelluva kokoelma, ja kirjastoaineisto valitaan keskitetysti kirjastoammattilaisista koostuvissa valintaryhmissä. Valintaryhmät ovat jakautuneet mm. seuraavin periaatteiden mukaisesti: kielen, kohderyhmän (lapset/aikuiset) ja aineistolajin mukaan. Kirjasto toimii taloudellisesti vastuullisesti ja saamansa aineistomäärärahan puitteissa. Hankinnat kilpailutetaan ja tehdään valituilta sopimustoimittajilta. Pieni osa aineistosta hankitaan suorahankintana. Aineistomäärärahat jaetaan eri aineistolajien kesken vuosittain ja jakamisessa kiinnitetään huomiota mm. aineiston lainamääriin ja kaupungin väestöpohjaan.  
Asiakkailla on mahdollisuus tehdä aineistoon hankintaehdotuksia ja lahjoittaa aineistoa kirjastolle. Päätös kokoelmaan hankkimisesta tai lahjoituksen vastaanottamisesta on kuitenkin aina kirjastolla. Kirjaston hankinnat painottuvat uutuusaineistoon.  

Kirjaston aineisto kelluu asiakkaiden tarpeiden mukaisesti 

Helsingin kaupunginkirjastossa on yhteinen kelluva kokoelma. Kelluva kokoelma tarkoittaa käytännössä sitä, että kirjastoissa olevilla aineistoilla ei ole omaa kotipaikkaa vaan aineisto liikkuu eri kirjastojen välillä asiakkaiden tarpeen ja käytön mukaan. Kelluvan kokoelman taustalla toimii tekoälyyn pohjautuva logistiikkajärjestelmä, joka osaa lähettää kirjaston aineiston sinne missä sitä tarvitaan eniten. Aineistoa, jolle ei ole tilaa tai kysyntää kirjastoissa, säilytetään Pasilassa sijaitsevassa aineistohotellissa, mistä se liikkuu kirjastojen tarpeiden ja asiakkaiden varausten mukaisesti eri kirjastoihin.    

Kellutuksen avulla kokoelmiin saadaan paikallista vaihtuvuutta. Asiakkaiden lainaaminen ohjaa myös yksittäisen kirjaston kokoelmien sisältöä. Asiakkaat voivat varata tarvitsemansa aineiston maksutta haluamaansa kirjastoon. Kokoelma uusiutuu ja aineiston kuntoa sekä käyttöä arvioidaan kirjastoissa jatkuvasti.     

Poistot ja aineiston varastointi 

Aineistoa poistetaan kokoelmista laskevan kysynnän, kuluneisuuden tai vanhentuneen sisällön vuoksi. Kirjaston logistiikkajärjestelmä tuottaa tietoa kokoelmanhoidon tueksi. Kirjastoista poistettu aineisto myydään asiakkaille, lahjoitetaan tai kierrätetään. 

Osa fyysisestä aineistosta varastoidaan Helmet-kirjavarastoon Pasilaan tai -musiikkivarastoon Tikkurilaan. Helmet-kirjastojen yhteisen varastoinnin tarkoituksena on pitää saatavilla kulttuurisesti tärkeää ja käytön kannalta tarpeellista aineistoa. Aineistoja varastoidaan myös Kuopion varastokirjastoon, mistä ne ovat saatavissa käyttöön kaukopalvelun kautta. 

Digitaaliset aineistot kasvava osa kirjaston aineistotarjontaa 

Helsingin kaupunginkirjasto tarjoaa asiakkailleen maksuttomasti digitaalisia aineistoja: mm. lehtiä, äänikirjoja ja kirjoja. Digitaaliset palvelut ovat monimuotoisia, joko yksittäisiä teoksia tai laajempia palvelukokonaisuuksia. Kirjasto hankkii niitä saatavilla olevan tarjonnan mukaan. Digitaalisten aineistojen hankinnan yhteydessä arvioidaan tarjonnan vaikutusta painetun aineiston hankintaan. Kirjasto tarjoaa asiakkaille vaihtoehtoja ja asiakas valitsee itselleen sopivan formaatin. Digitaalisia aineistoja hankitaan yhteistyössä muiden Helmet-kirjastojen kanssa ja aineistojen hankinnassa tehdään myös valtakunnallista yhteistyötä. Tavoitteena on saada asiakkaille laadukas tarjonta taloudellisesti. 

Asiakkaiden osallistamista kehitetään kokoelmatyössä 

Kirjasto on kaupunkilaisten peruspalvelu ja kirjasto haluaa kehittää kokoelmiaan asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Osallistaminen on tärkeää kokoelmatyössä, ja keinoja sen edistämiseksi kehitetään ja toteutetaan yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Opiskelumateriaaleja, kuten yleisimpiä kurssikirjoja, se hankkii vain yleisen kirjaston tarpeisiin.