Vantaan omatoimikirjaston käyttösäännöt

Tervetuloa omatoimikirjastoon!

Kirjasto käytössäsi aamusta iltaan!

1. Mitä omatoimikirjasto tarkoittaa

Omatoimikirjasto tarkoittaa kirjastotilaa, johon on asennettu asiakkaiden omatoimikäytön mahdollistava järjestelmä. Asiakas pääsee kirjastotilaan myös palveluajan ulkopuolella, mikäli hänellä on Helmet-kirjastokortti ja voimassa oleva tunnusluku. Omatoimiaikana kirjastossa ei ole henkilökuntaa.

2. Sisäänkirjautuminen ja poistuminen

Omatoimiaikana kirjastoon pääsee sisään Helmet-kirjastokortilla ja tunnusluvulla. Kirjastokortin ja tunnusluvun saa mistä tahansa Helmet-kirjastosta todistamalla henkilöllisyytensä.

Kirjastokortti on henkilökohtainen. Jokaisen asiakkaan on kirjauduttava sisään omalla kirjastokortillaan, poikkeuksena aikuisen seurassa kirjastoon tulevat lapset.

Asiakkaan tulee varmistaa, ettei kiinteistöön tai kirjastoon tule samalla ovenavauksella sisään muita henkilöitä.

Kirjastotilassa omatoimiajasta kerrotaan kuulutuksella. Asiakkaan tulee poistua kirjastotilasta omatoimiajan päättyessä ja kirjaston sulkeutuessa.

3. Mitä kirjastossa voi tehdä omatoimiaikana

  • lainata ja palauttaa aineistoa automaateilla
  • noutaa varauksensa
  • lukea lehtiä ja paikalla olevaa aineistoa
  • käyttää asiakastietokoneita
  • käyttää kirjaston langatonta verkkoa
  • työskennellä ja opiskella

Kirjaston palvelut, jotka edellyttävät henkilökuntaa, eivät ole käytettävissä omatoimiaikana. Tällainen palvelu on esimerkiksi uuden kirjastokortin hankinta.

Jos lainauksessa tai palautuksessa on ongelmia, asiakas on velvollinen selvittämään epäselvyydet kirjaston henkilökunnan kanssa. Asiakas on siihen saakka vastuussa kirjastokortilleen rekisteröityneestä aineistosta.

4. Vastuut ja velvollisuudet

Jokainen käyttäjä on omalta osaltaan velvollinen edistämään yhteistä siisteyttä, viihtyvyyttä ja turvallisuutta kirjastossa.

Kirjaston käyttösääntöjen ja järjestyslain rikkominen voivat johtaa omatoimikirjaston käytön estoon. Rikkomuksista tehdään tarvittaessa rikosilmoitus.

Omatoimikirjaston käytössä noudatetaan kirjaston käyttösääntöjä, vahingonkorvauslakia (412/1974), järjestyslakia (612/2003), ja tietosuojalakia (1050/2018).

Tiloissa on tallentava kameravalvonta.