Opastukset

Kirjastossa neuvotaan erilaisten laitteiden, ohjelmien ja verkkopalveluiden käytössä. Opastusta voit saada henkilökohtaisesti tai osallistumalla ryhmäopastukseen, luennolle tai tietoiskuihin.

Minkälaisissa asioissa voin saada opastusta?

Tarjoamme opastusta mm.

  • tietokoneen, perusohjelmien ja internetin käytön alkeissa
  • tiedon etsimisessä
  • sosiaalisen median käytössä
  • digikuvien käsittelemisessä ja tallentamisessa
  • e-kirjojen sekä muiden sähköisten aineistojen käytössä
  • tablet-tietokoneiden ja älypuhelinten käytössä
  • kirjaston verkkopalveluiden käytössä
  • erilaisissa sähköisen asioinnin palveluissa yleisesti.

Kenelle opastus on tarkoitettu?

Kaikille. Helmet-kirjastojen opastukset ovat maksuttomia ja voit osallistua kirjastojen opastuksiin yli kuntarajojen. Kaikki kirjastojen opastukset löytyvät esimerkiksi Helmet.fi:n etusivun tapahtumakalenterista. Osa opastuksista toteutetaan avoimina tapahtumina, mutta joihinkin opastuksiin pyydetään ilmoittautumaan ennakkoon. Lähimmästä kirjastostasi saat tarkemmin tietoa Helmet-kirjastojen tarjonnasta.

Ketkä kirjastoissa opastavat?

Opastusta järjestävät kirjaston asiantunteva henkilökunta sekä yhteistyökumppaneiden kautta tulevat opastajat. Näitä ovat esimerkiksi harjoittelijat, vertaisopastajat ja muut vapaaehtoiset.

Tervetuloa oppimaan kirjastoon!

Huomioithan lisäksi

Kirjastoissa järjestettävä opastus on usein kertaluontoista ja tarjoaa mahdollisuuden tutustua harjoiteltavaan asiaan. Syvempää oppia hakiessasi suosittelemme hakeutumaan työväen- ja aikuisopistojen kursseille.

Asiakas on vastuussa henkilökohtaisten lomakkeittensa täytöstä, rahaliikenteestä tai salasanoistaan sekä omien laitteittensa teknisistä vioista. Kirjasto ei myöskään vastaa verkko- ja tietoliikennevioista aiheutuvista haitoista tai ongelmista.