Palvelut päiväkodeille

Palvelut päiväkodeille

Päiväkotiryhmät, kuten myös ryhmäperhepäiväkotiryhmät ja perhepäivähoidon ryhmät, ovat tervetulleita kirjastossa järjestettäville satutunneille, musiikkituokioihin ja lasten tapahtumiin. Helmet-kirjastojen satutunnit ja lasten tapahtumat näet täältä. 

Isojen ryhmien on hyvä ilmoittaa osallistumisestaan säännöllisiin tapahtumiin ja yleisötilaisuuksiin etukäteen. Ryhmille voidaan järjestää myös omia satutunteja ja kirjastovierailuja. Käynnin teemana voi olla esimerkiksi kirjastoon tutustuminen ja kirjaston käytön opettelu. Oman lähikirjastosi yhteystiedot löydät Kirjastot ja palvelut -osiosta.

Ota yhteyttä kirjastoon hyvissä ajoin, jotta saat sovittua vierailun parhaiten sinulle sopivaan päivään ja aikaan. Tee yhteydenotto jo noin neljä viikkoa ennen suunniteltua vierailua. Myöhemminkin tehty tiedustelu voi tuottaa tuloksen, mutta todennäköisyys pienenee.

Kerro viestissäsi seuraavat asiat: 

  • Toivottu vierailupäivä ja -aika (on hyvä ehdottaa useampia sopivia viikonpäiviä ja aikoja)
  • Lasten ikä ja lasten määrä (3-4 -v.; 4-5 -v.;  eskarilaiset)
  • Vierailun tyyppi (esim. satutunti, kirjaston käytön opetus, toiminnallinen tuokio jne.)
  • Millaisista kirjoista lapset ovat kiinnostuneita, kuinka moni osaa jo lukea itse  
  • Mahdolliset erityistoiveet (esim. satutunnin teema, aineiston hakeminen tietystä aiheesta, tietyllä kielellä jne.)
  • Muut vierailussa huomioitavat asiat (erityisryhmä, S2 ryhmä , A1.3 lasten määrä ryhmässä, erilainen oppija ryhmässä jne.) 

Ryhmäkäynnin voi sopia joko puhelimitse tai sähköpostitse. Oman lähikirjastosi yhteystiedot löydät Kirjastot ja palvelut -osiosta. 

Kirjastot voivat tarvittaessa koota päiväkodeille tiettyyn aiheeseen liittyviä aineistopaketteja. Kirjastoon on hyvä olla yhteydessä vähintään pari viikkoa ennen kuin tarvitsette aineistoa, mieluiten sitäkin aikaisemmin, jotta kirjoja saadaan koottua mahdollisesti muistakin kirjastoista. 

Päiväkoti- ja esikouluryhmille voidaan tehdä haluttaessa oma kirjastokortti aineiston lainaamista varten.

Lisätietoja oman lähikirjastosi päiväkodeille tarjoamista palveluista saat kirjaston henkilökunnalta. Otamme mielellämme vastaan yhteistyöideoita!