Kirjastosta aktivistiksi -kampanjassa kannustetaan ympäristötoimintaan  

Tieto lisää ymmärrystä ekokriisistä, mutta tarvitsemme myös toimintaa suunnanmuutokseen. 

Kirjastosta aktivistiksi on Helmet-kirjastojen kampanja, jossa kannustamme ihmisiä ympäristötoimintaan Aktivistidiplomin avulla. Aktivistidiplomi on tarkoitettu inspiraatioksi ja tueksi erilaisiin toiminnan ja vaikuttamisen tapoihin tutustumisessa. Haastekohdat voi suorittaa haluamaan tavalla ja itselleen sopivassa järjestyksessä.  

Kampanjan avulla haluamme tukea jokaisen osallistumis- ja toimintamahdollisuuksia meitä kaikkia koskevaan asiaan. Etenkin haastavina aikoina kirjastot voivat mahdollistaa turvallista ja tietoon pohjautuvaa yhteiskunnallista keskustelua. Kirjastosta aktivistiksi -kampanja on jatkoa kirjastojen ilmastolukupiireille ja Helsingin kaupunginkirjaston viime kevään Ilmastovieraat-kiertueelle. 

Yleisillä kirjastoilla on koko olemassaolonsa ajan ollut tärkeä yhteiskunnallinen rooli osana demokratian, lukutaidon ja sananvapauden vahvistajana. Ekokriisi on yhteiskunnallinen ja kulttuurinen, meitä kaikkia koskettava kriisi, jonka ratkaisuun kirjastolla on oma vastuunsa osallistua ja tukea toimintaa.

Kirjaston toiminnalla voimme tukea ekososiaalista sivistystä, ymmärrystä kohtuuden välttämättömyydestä rajallisella maapallolla sekä kykyä ja halua kuvitella vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja tehdä niitä todeksi muiden kanssa. Haluamme tukea ihmisten ilmastolukutaitoa, joka auttaa navigoimaan ilmasto- ja ympäristökeskustelun ja ratkaisujen rakentamisen maailmassa.  

Olennaisia toiminnassa ovat myös kansalaisyhteiskunnan toimijat, ja siksi kampanja toteutetaan yhteistyössä järjestöjen kanssa. Monimuotoisesta ympäristöliikkeestä voi löytyä jokaiselle ominaisin tapa olla mukana ja toimia.

Kampanjassa ovat mukana Aktivistimummot, Dodo ry, Eettisen kaupan puolesta – Eetti ry, Elokapina, Extinction Rebellion Finland, Greenpeace Suomi, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, Hiilivapaa Suomi, Ilmastovanhemmat, Luonto-Liitto, Maan ystävät ja Helsingin seudun Maan ystävät, Meidän metsämme, ProMartat, PSLifestyle-hanke / Sitra, WWF Suomi ja Zero Waste Finland. Lisäksi kannustamme osallistujia tutustumaan avoimin mielin muihinkin järjestöihin, ja järjestöjä tuomaan omaa toimintaansa osaksi kampanjaa #aktivistidiplomi -tunnisteen avulla.  

Kampanja alkaa Luonto lainassa -viikolla 6.–12.2.2023.  

Tutustu kampanjaan helmet.fi/aktivistidiplomi - ja tule mukaan!  

Kampanjan koordinaattorit Helsingin kaupunginkirjastosta:  

Johanna Juvonen: johanna.a.juvonen@hel.fi  

Tuula Rönkä: tuula.ronka@hel.fi  

Liisa Uimonen: liisa.uimonen@hel.fi 

Kuva: Marja Hautala / Muuks