Ääneen lukemiseen sopivaa kirjallisuutta: lehdet ja artikkelit

Sanomalehdillä on Suomessa vahva vuosisatojen mittainen perinne.  Sanomalehtien saavutettavuus on ollut jo pitkään hyvä ja niillä on useita vuosikymmeniä ollut laaja tilaajakanta.

Lisäksi suomalaiset kirjastot ovat perinteisesti tarjonneet lukijoilleen kattavan maakuntalehtien valikoiman.

Suomessa sanomalehtien lukemisella on ollut merkittävä rooli tiedon välityksessä, demokratian edistämisessä ja sanan- ja mielipiteenvapauden toteutumisessa.

Sanomalehtiä on luettu kaikissa yhteiskuntaluokissa. Niiden lukemista on pidetty eräänlaisena kansalaistaitona, joka on vahvistanut kansalaisten tiedollista tasa-arvoa ja luonut kansalliselle sivistykselle ja koulutukselle kestävän pohjan.

Tilastojen valossa yli 65-vuotiaat lukevat ahkerasti sanomalehtiä Suomessa. Iäkkäät ihmiset ovatkin usein tottuneita sanomalehden lukijoita, ja sen vuoksi moni heistä kuulee mielellään uutisia ja mielipiteitä ajankohtaisista tapahtumista.

Seuraavassa on muutamia ohjeita ja neuvoja iäkkäälle henkilölle sanomalehteä, artikkelia tai asiatekstiä ääneen lukevalle:

Huomioi kuulijan lähtökohta

Jos kuulijoita on useita, myös tietämisen edellytykset ja kyky ymmärtää kuultua eroavat toisistaan. Näkökulmiltaan monipuolinen teksti on myös aina kiinnostavampi kuin yksiulotteisesti aihettaan tarkasteleva.

Valitse kuitenkin tekstejä, joissa on selkeä rakenne ja yhtenäinen teema.

Valitse artikkelin tai uutisen aihe huolellisesti

Kuulijan lapsuuteen, kotipaikkakuntaan ja historiaan liittyvät aiheet ovat usein hyviä valintoja. Lukemista voi elävöittää aiheeseen liittyvillä lehtikuvilla tai valokuvilla.

Sanomalehtien kolumneissa kirjoittajan oma näkemys on neutraalia uutista selvemmin näkyvissä, ja siksi ne voivat olla hyviä keskustelun herättäjiä. Humoristiset pakinat puolestaan keventävät tunnelmaa, ja luovat asioihin yllättäviä näkökulmia.

Eri maista ja poikkeuksellisista ympäristöistä kirjoitetut reportaasit ja katsaukset yhteiskunnalliseen tilanteeseen sen sijaan herättävät usein kuulijoissa kysymyksiä ja uusia ajatuksia, ja auttavat luomaan laajempia merkityssuhteita asioiden välille.

Valmistaudu keskustelemaan luetusta

Perehdy aiheeseen etukäteen. Tartu olennaiseen ja avaa keskustelu kysymyksillä:

Mitä ajatuksia teksti herätti? Jos kyseessä on kantaa ottava teksti, kysy ovatko kuulijat samaa mieltä? Millaisia arvoja tai asenteita kirjoittajalla on, miten ne eroavat kuulijan näkemyksistä?

Pohdi yhdessä kuulijoiden kanssa, mitä vaikutuksia ja seurauksia eri tapahtumakuluilla mahdollisesti on? Miettikää, miten asiat olivat ennen ja kuinka ne ovat nyt.

Pysähdy kuuntelemaan.  Huomioi myös hiljaisimmat ja ne, joilla saattaa olla rajoitteita muistamisessa ja kuullun ymmärtämisessä.  Arvosta jokaisen kokemusta ja mielipidettä.

Sisällöltään pelkistettyjä ja helpommin omaksuttavia uutisia ajankohtaisista aiheista löydät mm. Selkosanomista, joka on Selkokeskuksen ja Kehitysvammaliiton julkaisema, internetissä ilmestyvä selkokielinen lehti.

Ääneenlukuvinkit on koottu Helsingin kaupunginkirjaston Lukulähettilääksi!-hankkeessa. Vapaaehtoiset lukulähettiläät lukevat ääneen ikääntyneille tai muille, jotka tarvitsevat apua lukemisessa. Lukuvinkkejä voi käyttää muissakin ääneenlukutuokioissa.

Lukulähettilääksi!-hankkeen pääsivulle www.helmet.fi/lukulahettilas

Teksti: Sanna Salo