Babypoesy

Babypoesi på två språk

Ramsor och ordlekar är inte bara roligt utan även nyttigt. Att ramsa och tramsa tillsammans skapar gemenskap och glädje samtidigt som det stödjer barnets språkutveckling. När barnet får höra rim och ramsor utvecklas språkmedvetenheten vilket i sin tur underlättar läs- och skrivinlärningen. Olika rörelse- och fingerlekar hjälper barnet att utvecklas motoriskt och erbjuder kroppskontakt. Tack vare projektet På två språk - Kahdella kielellä finansierat av RFV kunde vi på Esbo stadsbibliotek i höstas för första gången erbjuda tvåspråkiga babypoesistunder för barn i ålder 0-1 år med förälder på Entresse och Iso Omena biblioteken. På två språk - Kahdella kielellä har som mål att erbjuda tvåspråkiga evenemang och möjliggöra möten mellan svensk- och finskspråkiga biblioteksanvändare. De tvåspråkiga stunderna leddes av ordkonstledare Lotta Sanhaie från Sydkustens ordkonstskola och de var välbesökta.

Johanna Björkstén, biblioteksrådgivare