Böcker utan text för barn

Med barnböcker utan text avses i allmänhet bilderböcker som, liksom namnet säger, inte innehåller någon text utan enbart bilder utifrån vilka en berättelse berättas. Dessa böcker riktas ändå inte till riktigt små barn utan till lite äldre barn som redan har ett tillräckligt stort ordförråd för att de själva ska kunna berätta vad som händer i bilderna. Pekböcker med kartongsidor för små barn räknas egentligen inte till böcker utan text, eftersom de vanligtvis inte innehåller en berättelse med en handling. Pekböckerna innehåller bara enskilda bilder som löst hänger ihop med varandra.

Tanken med barnböcker utan text, vilka också ibland kallas ordlösa eller tysta böcker, är att barnet själv med egna ord kan berätta en historia enbart utifrån bilderna. En vuxen kan delta i rollen som lyssnare och vid behov finkänsligt hjälpa till att leda berättelsen framåt med sina frågor, men det är barnet som är historieberättaren. Många barn tycker det är spännande när de traditionella rollerna som berättare och lyssnare byts om. 

Tekstittömät kirjat 3

Barnböcker utan text är långt ifrån ”engångsböcker”, eftersom ett och samma barn kan hitta på helt nya berättelser utifrån bilderna vid olika tillfällen. Detta om något väcker fantasin. Och givetvis uppfattar alla barn berättelsen på sitt eget sätt. Således kan samma bilder berätta många olika historier. Böckerna utan text är också språkfria och passar därför för precis alla familjer oavsett modersmål. En bok utan text kan också läsas till exempel i en daghemsgrupp där barnen talar olika språk med varandra. För att läsa dessa böcker krävs nämligen ingen läskunnighet utan enbart fantasi. För dem som inte är så vana med böcker, och detta gäller både barn och vuxna, kan dessa böcker utan text vara den första kontakten med böckernas fascinerande värld. Det är också lätt för ett barn att läsa en bok utan text helt för sig själv. I böckerna utan text framhävs illustrationerna, och också vuxna kan få njuta av fina bilder och sätta sig in i en unik historia.

Helmet-bibliotekens barnböcker utan text finns här. Här kan du också lätt reservera dem till ditt eget bibliotek.

Vi läser bilder och låter fantasin flyga i väg!

Tekstittömät kirjat 4

Text: Sanna Kostiainen

Bilder: Tuuli Rauvala

Vanda stadsbibliotek