Kontaktuppgifter

Helsingfors stadsbibliotek, Bokbussarna
Järnvägsmannagatan 8

Postadress
PB 52402
00099 Helsingfors stad


tel. 09 310 85002 (9-15)
kirjastoautot@hel.fi

Biblioteksdirektör Mari Luolamaa, tfn. 09 310 85602