Helmet-bokmagasin

I Helmet-bokmagasin finns magasinerat material från Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda stadsbibliotek. Magasinet består av ca 6 hyllkilometer, dvs. nästan 200 000 volymer böcker och tidningar. Magasinet är beläget i huvudbiblioteket i Böle.

Helmet-bokmagasin har som uppgift att spara och tillhandahålla kulturellt betydande, ofta slutsålt material, för allmänheten. Helmet-musikmagasinet i Dickursby i Vanda magasinerar allt musikmaterial – även musikböcker och noter.

Bokmagasinets material som tillkommit under Helsingfors stadsbiblioteks långa historia är flerspråkigt, men främst förvaras inhemsk litteratur.

Sedan 2007 är bokmagasinet ett gemensamt regionmagasin för Helmet-biblioteken (Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda stadsbibliotek).

Största delen av materialet i Bokmagasinet lånas ut.

Publikationer och tidningar som hör till magasinets referensbibliotek kan läsas i Böle bibliotek. Alla Helmet-bibliotek förmedlar lån från magasinet till sina kunder.

Samlingen

Magasinet har en yta på 844 m² och samlingen består av över 200 000 böcker och årgångar av över 900 tidskrifter. Information om katalogiserat material finns i HelMet-databasen.

Helmet-sökning
Sökningen kan begränsas till att gälla bokmagasinets material:
- välj avancerad sökning
- skriv en asterix (*) i fältet ”valfria sökord” och i menyn ”Samling” välj Magasin.

TIDSKRIFTFÖRTECKNINGEN UPPDATERAS. KONTROLLERA TILLGÄNGLIGHET OCH KONTAKTUPPGIFTER PÅ TEL. 09 310 85 230

Förteckning av tidningar på mikrofilm (pdf)
Principer för regional magasinering (pdf) (på finska)
Bokmagasinets planritning (pdf) (på finska)

Nationalbibliotekets digitaliserade samlingar
Kuopios depåbiblioteks Vaari-databas

Bokmagasinet betjänar

måndag - torsdag 10 - 20
fredag 10 -18 och lördag 10 - 16

Kunder är vällkomna till magasinet 7.9.-14.12.22 på onsdagar kl. 15-19.


 

Kontaktinformation
Järnvägsmannagatan 8, ingång Klockbron 9
Tel. (09) 3108 5230
kirjavarasto@hel.fi