Färdigt ihopplockade bokpaket för barnfamiljer

Skulle du vilja läsa mer med barnen, men känner att det aldrig finns tid att gå till biblioteket för att leta efter böcker? Eller känns det svårt att hitta nya och intressanta böcker? Vi på Vanda stadsbibliotek vill sänka tröskeln för att använda biblioteket, bidra till att göra läsandet till en del av den brådskande vardagen och betjäna barnfamiljer på ett bättre sätt. Lösningen är bokpaket för familjer, dvs. ett bokpaket som sammansatts enligt familjens behov och som bara behöver hämtas från närbiblioteket.  

Bokpaket var provats i förväg på Kivistö och Point bibliotek och i och med den positiva responsen utökas nu tjänsten till samtliga bibliotek i Vanda. Det är också möjligt att beställa och hämta ett paket från bokbussen på en valfri hållplats. 

Det är enkelt att använda tjänsten. Vi har gjort en beställningsblankett som finns på alla bibliotekens sidor. Du väljer det önskade materialet på blanketten och blanketten skickas till det bibliotek där du vill hämta paketet. Bibliotekets personal plockar ihop paketet och beställaren får ett meddelande när det är helt klart för avhämtning. Du kan behändigt kontakta oss per e-post. Böckernas lånetid är 28 vardagar och de lånas med kundens eget kort.  

Till paketet kan man plocka alla slags böcker, från barnets första böcker med pappsidor till sagor och bilderböcker till romaner för barn. Man kan också beställa faktaböcker för vuxna med teman som berör barnfamiljer. Vi har ett brett urval av teman och beställaren kan också önska böcker i valfria dagsaktuella teman. Tjänsten är till en början tillgänglig på fyra språk (finska/svenska/engelska/ryska) och den är naturligtvis avgiftsfri. Du kan också beställa bokpaketet så många gånger du vill.  

Det har aldrig varit så lätt som nu för hela familjen att läsa!  

Här kommer du till beställningsblanketten.

I informationsdokument kan du läsa om hur vi använder oss av de uppgifter vi samlar in: Dina personuppgifter i systemet Webropol.

Foto: Dani Rönnqvist/ Vanda stadsbibliotek