Digistöd

Digistöd är en del av bibliotekets service. Du får stöd både genom att ställa frågor på biblioteket och på särskilda kurser eller andra program. Alla bibliotek ger digistöd.

Vad kan du få hjälp med?

Biblioteket visar hur olika apparater, program och nättjänster fungerar. Vi ger  handledledning  i bl.a.

  • nybörjarkunskap om datorer, om de viktigaste programmen och om  internet
  • informationssökning
  • sociala medier
  • att behandla och spara digitala fotografier
  • att läsa e-böcker och andra elektroniska medier
  • att använda surfplattor och smarttelefoner
  • att använda bibliotekets nättjänster
  • att sköta ärenden på nätet på ett allmänt plan

Vi lär oss tillsammans

Bibliotekets digistöd är gratis och vem som helst kan delta. Du kan delta i evenemang eller be om råd i alla bibliotek i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. Fråga mera på ditt närbibliotek.

Vi uppmuntrar alla att lära sig och att pröva nytt. Vi hjälper dig i vardagens digitala problem, men kom ihåg att alla koder och nyckeltal är personliga.Digihandledarna sköter inga ansökningar, inköp eller bankärenden åt dig. Under handledningen är ansvaret för frågeställarens egna apparater alltid hos frågeställaren.

Du kan få digistöd både av bibliotekets egen personal och av personer från våra samarbetsparter. Välkommen att lära dig nytt på biblioteket!

Yles sidor Vetamix ger mycket information åt den som vill lära sig på egen hand.

Ge feedback om digistödet