Skärmdump av den inledande bilden av den svenskspråkiga presentationsvideon från det Flerspråkiga biblioteket.

Flerspråkiga bibliotekets nya presentationsvideo på sex språk

Flerspråkiga bibliotekets nya presentationsvideo är nu färdig. Presentationsvideon finns med tal och text på sex språk: finska, svenska, engelska, arabiska, somaliska och persiska/farsi.

Flerspråkiga bibliotekets presentationsvideo får användas fritt. 

Följ och gilla oss på Facebook.

Ytterligare information: monikielinen.kirjasto@hel.fi