Meröppetbiblioteken öppnas i Vanda

Meröppetbiblioteken i Vanda öppnas igen för bibliotekskunderna i månadsskiftet augusti-september 2021.

Meröppetbibliotek kallas sådana bibliotek där man har installerat system som gör självständig användning av biblioteket möjlig för kunderna. Dessa bibliotek kan användas också utanför de ordinarie öppettiderna. Meröppetbiblioteken i Vanda finns vid biblioteken i Haselbacken, Kivistö, Point och Västerkulla.

Du kommer in till biblioteket under meröppettiden med ditt eget bibliotekskort och PIN-kod. I biblioteken kan du bland annat låna, återlämna, hämta reservationer och läsa bibliotekets material.

Meröppetbibiliotekens öppettider under hösten 2021

Hasselbacken från och med 31.8 tisdag, onsdag, torsdag kl. 7–12

Kivistö från och med 6.9 måndag och torsdag kl. 7–13, tisdag och onsdag kl. 7–10, fredag kl. 7–9, lördag kl. 7–16

Point från och med 5.9 söndagar kl. 7–16

Västerkulla från och med 30.8 måndag, tisdag och onsdag kl. 8–13, lördag kl. 9–16

Personalens betjäningstider och närmare uppgifter om meröppettiderna finns på respektive biblioteks webbsidor. Bibliotek och tjänster.

Vänligen håll tillräckligt med avstånd till andra kunder när du besöker meröppetbiblioteket. Vi rekommenderar munskydd för alla som fyllt 12 år. Sköt din handhygien, det finns handsprit eller möjlighet att tvätta händerna i lokalerna. Besök meröppetbiblioteket bara om du känner dig helt frisk.

Bild: Dani Rönnqvist