Meröppna bibliotek på lättläst svenska

En del bibliotek kan användas även då personalen inte är på plats. Dessa bibliotek kallas meröppna bibliotek.  

Ett gemensamt namn på biblioteken i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla är Helmetbiblioteken. 

Så använder du meröppna bibliotek 

Vid de meröppna biblioteken kan du låna och lämna tillbaka böcker. Du kan även använda datorer, läsa tidningar och exempelvis jobba eller hålla möten. 

Biblioteket har trådlöst nätverk. Ett meröppet bibliotek kan användas även när biblioteket är stängt. 

På bibliotekets webbplats kan du se både meröppettiderna samt tiderna då personal finns på plats.  

Innan du kan använda meröppna bibliotek ska du registrera dig som användare av meröppna bibliotek och godkänna reglerna. 

Du kommer in på ett meröppet bibliotek med ditt bibliotekskort och en PIN-kod. En PIN-kod får du av personalen.  
 
När personal inte finns på plats på biblioteket, övervakas lokalerna till exempel med kameror. 

Bli kund vid ett meröppet bibliotek  

Om du är över 15 år och har ett bibliotekskort kan du registrera dig som användare av de meröppna biblioteken.  

Du kan registrera dig i vilket Helmetbibliotek som helst. Bibliotekets personal hjälper dig med registreringen. 

När du registrerat dig kan du använda alla meröppna Helmetbibliotek. 

Registrera dig som användare  

 • Ta med dig ditt bibliotekskort och ett identitetsbevis med foto. På sidan Identitetsbevis kan du kolla upp vilka identitetsbevis som biblioteket godkänner.  
 • Personalen ber dig att läsa reglerna för de meröppna biblioteken och att godkänna dem med din underskrift. Du får de undertecknade reglerna med dig hem. 
 • Bibliotekets personal registrerar ditt namn i bibliotekets databas. 
 • Läs bibliotekets instruktioner för nödsituationer. Instruktionerna finns på biblioteket. 
 • Nu är du redo att börja använda meröppna bibliotek.  

Kunder som är yngre än 15 år i meröppna bibliotek 

En kund som är yngre än 15 år behöver vårdnadshavarens tillstånd för att använda meröppna bibliotek på egen hand. Vårdnadshavaren ger sitt tillstånd på biblioteket, när kundtjänsten är öppen. 

Ge tillstånd 

 • Vi rekommenderar att både barnet som ska få ett godkännande och vårdnadshavaren kommer till biblioteket. Åtminstone vårdnadshavaren måste komma till biblioteket. 
 • Bibliotekets personal kontrollerar barnets bibliotekskort. 
 • Vårdnadshavaren visar upp sitt eget identitetsbevis med foto. På sidan Identitetsbevis kan du kolla upp vilka identitetsbevis som biblioteket godkänner.  
 • Personalen ber både barnet och vårdnadshavaren att läsa igenom reglerna för meröppna bibliotek. Ifall barnet inte är med ska vårdnadshavaren senare gå igenom reglerna med barnet. Barnet skriver under reglerna om hen är på plats. Vårdnadshavaren skriver också under reglerna och godkänner därmed att barnet använder meröppna bibliotek. De undertecknade reglernafår man med sig hem.  
 • När vårdnadshavaren har skrivit under registrerar personalen barnets namn i bibliotekets databas.  
 • Läs gärna bibliotekens instruktioner för nödsituationer. Instruktionerna finns på biblioteket. 
 • Nu är barnet redo att  börja använda meröppna bibliotek.  

Vårdnadshavaren kan ta tillbaka sitt godkännande. Det görs vid biblioteket när personalen är på plats.  

Ett barn som inte fått vårdnadshavarens godkännande till att använda meröppna bibliotek  
kan besöka meröppna bibliotek tillsammans med en vuxen. Den vuxna ansvarar för  
att reglerna för meröppna bibliotek följs under besöket. 

Regler för meröppna bibliotek 

Helmetbiblioteken har gemensamma regler för meröppna bibliotek. 

Regler fram till 31.10.2023 

Användningsregler för Esbo meröppna bibliotek (pdf) 

Användningsregler för Helsingfors meröppna bibliotek 

Användningsregler för Grankulla meröppna bibliotek (pdf) 

Användningsregler för Vanda meröppna bibliotek 

Regler från och med 1.11.2023 

Regler för meröppna bibliotek

Om kunden bryter mot reglerna  

Ifall kunden bryter mot bibliotekets regler  
eller mot lagen kan hen förlora  
sina användningsrättigheter.  
Förbudet mot att använda biblioteket 
är i kraft högst 30 dagar.  
Förbudet kan gälla hela biblioteket  
eller bara meröppna bibliotek.  

Meröppna Helmetbibliotek  

Helsingfors meröppna bibliotek 

 • Hertonäs  
 • Degerö 
 • Drumsö 
 • Svedängen 
 • Sveaborg 
 • Vik

Esbo meröppna bibliotek  

 • Gäddvik 
 • Kalajärvi 
 • Björnkärr 
 • Köklax 
 • Bredvik 
 • Dalsvik 
 • Nöykis 
 • Otnäs 
 • Bastvik 
 • Storåker 
 • Gröndal   

Vanda meröppna bibliotek  

 • Kivistö 
 • Västerkulla 
 • Point 
 • Hasselbacken 

Även Grankulla bibliotek är ett meröppet bibliotek.  

Övrig biblioteksanvändning när biblioteket har stängt  

Endast en del bibliotek är meröppna bibliotek. Men det är ändå möjligt att besöka en del av de övriga biblioteken när det har stängt. Då behövs en separat överenskommelse. 

Övrig självständig användning av biblioteket 

Vissa bibliotek kan ha endast begränsad personal på plats. Då använder kunderna biblioteket självständigt. Hur det går till skiljer sig åt mellan de olika biblioteken.