Föreslå ett föremål för utlåning

Finns det ett hobbyföremål som du gärna skulle vilja prova? Eller ett föremål du behöver bara då och då? Du kan önska föremålet med nätblanketten fram till 15.6.2023. Önskemål om föremål tas även emot via bibliotekets övriga feedbackkanaler.

Helmet-biblioteken lånar redan nu ut verktyg, musikinstrument, abonnemangskort och många andra slags föremål för vardag och fest. Det skulle ändå finnas plats för fler grejor i samlingen och nu skulle vi gärna höra vilka föremål som i framtiden skulle glädja dig och andra biblioteksanvändare. Berätta för oss hurdana grejor du vill kunna låna, så skaffar vi lämpliga föremål till biblioteken utgående från förslagen.

Föreslå ett föremål för utlåning.