Utrymmen

Alakerta-680.jpg

Yläkerta-680.jpg

Direktlänk till den här sidan www.helmet.fi/selloutrymmen

Det finns info om att ordna evenemang längre ner på sidan.

Bokning av mötesrum

Du kan själv boka ett mötesrum https://varaamo.espoo.fi


Varaamo-anvisningar:

Logga in på Varaamo med antingen ditt YLE-användarnamn, ditt facebook-användarnamn eller med din gmail-address (I det högra hörnet uppe på Varaamo sidan).
Den röda google+ knappen för dig vidare till gmail-login. När du är inloggad, välj från menyn: Vad vill du göra?
Hålla ett möte eller arbeta
-    Nu kommer du till sidan där du kan välja olika utrymmen. Skriv i sökfältet: Sello och tryck enter eller klicka: Sök, så ser du Sellobibliotekets utrymmen. Du kan boka Akseli-salen, Ilmari, Mauri eller Elina.

OBS! Om du använder gmail-inloggning, försäkra dig om att du inte är inloggad i din webbläsare med ett annat användarnamn än det du tänker använda på Varaamo. På Google kan du logga ut genom att klicka i det övre högra hörnet, genom att klicka på ikonen osv.

***     ***     ***     ***     ***     ***     ***     ***

Bokningsregler

-Utrymmen kan bokas högst 90 dagar i framtiden
-Du kan ha 5 bokningar samtidigt
-Utrymmen kan bokas högst tre timmar i streck
-Bokningstiderna tar alltid slut 15 min. innan bibliotekets stängningstid, fastän du skulle ha bokat utrymmet för hela tiden. Den kortaste tiden man kan boka är 30 min. Om du försenar dig över 15 min. så frias utrymmet till andras användning.***     ***     ***     ***     ***     ***     ***     ***

Frågor

Frågor om utrymmenas bokning tas helst emot via e-post: sellontilat@espoo.fi. (Andra våningens info-disk kan hjälpa er med att göra en utrymmesbokning via Varaamo eller via telefon 09 816 57603).
 

När kan man boka ett utrymme?

I bibliotekets utrymmen kan evenemang ordnas endast under bibliotekets öppethållningstider. Arrangörerna kommer in till biblioteket också först då det öppnats. Bokningstiden slutar alltid 15 minuter innan bibliotekets stängningstid.
 

Behöver du tid att organisera före och efter evenemanget?

Det lönar sig att boka (eller be biblioteket boka ifall det är de som bokar) 30 minuter extra innan och efter evenemanget till att ordna möbler, förbereda tekniska hjälpmedel och till att städa. Utrymmena är inte fritt tillgängliga utan bokning, så om någon är i utrymmet får man tillgång till det först när den egna bokningen börjar.

Servering

Du kan beställa servering till evenemangen från t.ex. Marian konditoria i anslutning till biblioteket, tfn.045 1485 775. Sellos köpcenter har flera caféer. Man kan också beställa servering från Robert’s Coffee, tfn. 0108394003. Det går också att hämta egna varor till evenemangen.

Anmälan

Före bokningstidens eller evenemangets början ska du anmäla dig vid övre våningens info-disk! Bibliotekets tjänsteman öppnar dörren till utrymmet och ger dig de fjärrkontroller och/eller sladdar som möjligen behövs.

Bärbara datorer

Bärbara datorer kan lånas från en automat på tidskriftsavdelningen på andra våningen (kan användas endast i biblioteket) med lånekort och pin.

Projektorer

-Akseli-salen och Mauri har digitala bildskärmar. Fråga efter en bildskärm till andra utymmen, Elina, eller Akseli-salen. Projektorer finns i Akseli-salen och på scenen.
(Man kan låna även en dataprojektor genom att boka och hämta den från Paja på första våningen: tfn. 09 816 57607. Returneras efter användning till Paja)

Regler


- Användare av Sellobibliotekets utrymmen skall beakta bibliotekets allmänna regler. Bibliotekets kunder och deras trivsel skall tas i beaktan.
- Personen som bokat utrymmet eller gruppledaren tar ansvar för gruppen och ser till att ordning och reda upprätthålls.
- Stolar och bord ska flyttas tillbaka till deras ursprungliga platser om de har flyttats under evenemanget.
- Om det ordnats servering så skall man städa efter sig.
- Utrymmet skall vara städat, i ordning och tomt då bokningstiden tagit slut eller senast 15 minuter före biblioteket stängs om bokningen går till stängningstid.

Allmänna regler för Esbo bibliotekens bokningsbara utrymmen

1. Bibliotekets bokningsbara utrymmen är fritt tillgängliga för privatpersoner, företag, samfund, Esbo stads enheter och Esbobaserade bostadsföreningar. Av företag uppbärs en avgift som nämns i samband med bokningen för de utrymmen som skilt märkts som avgiftsbelagda.

2. Det bokade utrymmet med inredning är tillgängligt för den som bokat det under den tid som nämns i avtalet.

3. Eventuella förberedelser och slutstädning bör ingå i den reserverade tiden. Den som bokat utrymmet till näst bör få tillgång till utrymmet när hennes bokning börjar.

4. När bokningstiden tar slut bör utrymmet vara i samma skick som det var när bokningen började.

5. I biblioteket kan man inte ordna evenemang till vilka man tar inträdes- eller deltagaravgifter (det gäller även materialutgifter).

6. Den som bokat utrymmet är ersättningsskyldig om användarna av utrymmet åsamkar skada till fastigheten eller lösöre. Eventuella skador bör genast anmälas till bibliotekets personal.

7. Evenemang som ordnas i bokningsbara utrymmen får inte störa bibliotekets övriga verksamhet, kunder eller användare.

8. Innehållet eller naturen av ett evenemang som ordnas i ett bokningsbart utrymme får inte vara i konflikt med finsk lag eller god sed.

9. Biblioteket har vid behov och enligt sin bedömning rätt att neka tillgång till det bokade utrymmet eller att avbryta evenemang som ordnas i bokningsbara utrymmet ifall det framgår att förenämnda regler bryts eller har brutits emot.
 

Akseli-salen

Akseli680.jpg

Mötes- eller evenemangsutrymme för ca. 60 pers., bord för 30 pers. Ligger på bibliotekets andra våning. Kan bokas för minst 5 personers grupper.
Utrymmet har: dator, trådlös mikrofon, dataprojektor, BD/DVD-spelare, flapboard och whiteboard. (Möjligt att få en bildskärm via info, andra våninen.) 

Kostnader: Gratis för alla föreningar, Esbo stads enheter och Esbos husbolag.
- Företag: 100 €/t (inledande timmen)

Hur anmäler jag en bokning?

Skicka bokningstiden, företagets/evenemangets namn, adress, möjligen FO-nummer med e-post till sellontilat@espoo.fi, så får du räkning hem efter evenemanget.

Ilmari

Ilmari680.jpg

Mötesutrymme för 12-15 personer. Ligger på bibliotekets andra våning. Utrymmet har flapscreen/whitescreen, mötesbord, digital bildskärm (fråga efter bildskärmens adapter vid andra våningens info-disk och returnera den till info-disken efter användning), projektor. Gratis.

OBS! Ilmari kan bokas vardagar kl. 16-19:45 och under veckoslut då biblioteket är öppet alltså lördagar kl. 10-17:45 och söndagar kl. 11-17:45.Mauri


Mauri680.jpg

Mötesutrymme för 10-12 personer. Bibliotekets andra våning, digital bildskärm. Utrymmet har en flyttbar led-skärm, flapboard/whiteboard, mötesbord. Gratis.

Inte lämpligt för musik- eller dansövningar eller andra program med hög volym.

Elina


Elina.jpg

Mötesutrymme/ grupparbetsutrymme för 7-10 pers. Gratis. Ligger på bibliotekets andra våning. Utrymmet har whiteboard/flapboard. Fråga efter bildskärm från Info.***
 

Arrangerande av evenemang och annonsering på Sellobiblioteket

Du kan ordna ditt evenemang på biblioteket!

Samhälls- och kulturevenemang prioriteras framom andra evenemang. Bokningar bör göras åtminstone sex veckor före evenemangets tidpunkt. Om du behöver bibliotekets tekniska hjälp i samband med evenemanget, så kom överens om det i god tid. Vi gör alltid annonser för evenemang som tar plats på scenen, och dessa bör vara öppna för alla och kostnadsfria.

Biblioteket har rätt att avstå från att ge tillgång till ett utrymme enligt sin bedömning.

Bokningar via e-post. Hitta en ledig tid i Varaamos kalender och skicka e-post:
mia.wuorela@espoo.fi / tel. 043 8252337 (eller sellontilat@espoo.fi)

Annonsering av evenemang:


Biblioteket kan efter eget övervägande annonsera om öppna och avgiftsfria evenemang. Om du vill att det ska göras reklam om ditt evenemang på bibliotekets hemsidor och digitala skärmar, vänligen kontakta: sellontilat@espoo.fi


Scen


Lava.jpg

Sellobibliotekets scen är endast till för evenemang.

Utrustning: Projektor, trådlösa mikrofoner, stolar till ca 100 personer.
Hitta lediga tider till Scenen via Varaamo.
Skicka e-post för att boka scenen:  mia.wuorela@espoo.fi / sellontilat@espoo.fi

Kulturutrymmet

I Kulturutrymmet finns skönlitteratur på finska och svenska, filmer och en soffgrupp, där det då och då ordnas evenemang, t.ex. författarbesök och läsgrupper. För ca 20 pers. Inte ett mötesutrymme. Skicka e-post för att boka: mia.wuorela@espoo.fi / sellontilat@espoo.fi