Man kan nu frysa reservationer även i appen Taskukirjasto

Taskukirjasto-appens nyaste versionsuppdatering innehåller en mycket önskad funktion: reservation kan nu låsas även i Taskukirjasto. Hittills har man kunnat låsa reservationen bara genom att logga in i Helmet-nätservicen.

Du kan frysa reservationer i Taskukirjasto på sidan Reservationer. Du hittar en Frys-knapp under informationen om reservationen. Om reservationen har frysts, så hittar du en Släpp-knapp på samma ställe. Reservationen kan inte frysas om den redan kan avhämtas i ett bibliotek, eller om den är på väg till dig från ett annat biblotek, eller om den står på en hylla i något bibliotek. 

Därtill innehåller den nyaste versionen bl.a. förbättringar i samband med tillgänglighet.

Du kan ta de nya uppdateringarna i bruk genom att ladda den nyaste versionen av Taskukirjasto i App Store. Man utvecklar ännu Taskukirjasto. Under år 2021 planerar man att tillföra t.ex. reserveringarnas avhämtningshyllors nummer. 

Versionen 1.2.6 och nyare innehåller följande updateringar:

  • Att frysa och släppa reservering
  • Den minsta reserveringskön överst
  • Verkets författare i rubriken
  • Färgkoder för att påminna om förfallodag
  • Bruksanvisning
  • Tillgänglighet: fullt Talkbackstöd samt möjlighet att anknyta texter på ikoner.