Frågor och svar om e-böcker

Vad behöver jag?

För att läsa en e-bok behöver du en lämplig apparat (smarttelefon, surfplatta eller dator), ett bibliotekskort med PIN-kod, samt nätförbindelse. Om du laddar ner böcker på din egen enhet behöver du också ett läsprogram. Läs mera i instruktionerna för e-böcker.

Kan jag förnya en e-bok?

Böckerna i tjänsten OverDrive kan förnyas ifall boken inte är reserverad. I de övriga e-bokstjänsterna kan lånen inte förnyas. Ifall en bok inte är reserverad kan du genast låna den på nytt då lånetiden gått ut.

Kan jag låsa mina reservationer t.ex. när jag ska resa bort?

Du kan låsa dina reservationer i tjänsterna Ellibs och OverDrive. Då får du inte dina reservationer förrän du tar bort låsningen, men du behåller din plats i kön.

Lås reservationer i Ellibs: logga in, gå till ”Min bokhylla” och klicka på ”lås min plats i reservationskön”. Du kan bestämma ett datum då låsningen försvinner, eller själv ta bort låsningen genom att klicka på samma plats.

Lås reservationer i OverDrive: logga in på ditt konto, gå till Reservationer och klicka på ”stäng av reservationen” under bilden av boken du reserverat. Därefter bestämmer du hur länge låsningen ska vara och bekräftar genom att klicka på ”Stäng av”. Om du vill ändra på tiden eller ta bort låsningen klickar du på ”Edit hold”

Kan jag använda tjänsten utomlands?

Du kan låna och läsa e-böcker var som helst där det finns en nätförbindelse.

Varför kan bara en person åt gången läsa en e-bok?

Vi köper in e-böcker på liknande sätt som tryckta böcker, vilket betyder att vi betalar en separat licens (läsrättighet) för varje e-bok. Bibliotekets anslag räcker inte till att ett erbjuda obegränsade läsrättigheter åt alla samtidigt.

Vad är skillnaden mellan att läsa en e-bok i en webbläsare och att ladda ner boken?

För att läsa på en webbläsare behöver du ingen Adobe-kod och inte heller separat läsprogram. Du kan inte läsa böcker i PDF-format i webbläsaren. Mera om att läsa i webbläsaren.

Kan jag låna e-ljudböcker som laddas ner?

I tjänsterna Ellibs och OverDrive finns e-ljudböcker som kan laddas ner på tjänsternas egna appar.

Kan jag läsa bibliotekets e-böcker med en läsapparat?

Bibliotekets e-böcker kan läsas med de flesta läsapparater som finns på marknaden. Se en lista över apparater som Adobe Digital Editions stöder. Du kan inte läsa bibliotekets e-böcker på apparater av märket Kindle, eftersom de använder Amazons eget upphovsrättsskydd och filformat.

Varför ser jag inte e-bokens sidantal?

Sidantalet i en e-bok varierar enligt textstorlek och enligt skärmens storlek på den enhet som används.

Jag har fått ett nytt bibliotekskort. Vad händer med mina e-boklån och reservationer?

De e-böcker du har lånat på webbläsaren med ditt gamla kort kan inte längre läsas. Du kan inte heller sköta dina gamla e-boksreservationer via webbläsaren. Uppgifterna överförs inte automatiskt till det nya kortet. De e-böcker du har laddat ner via ett läsprogram eller en läsapp kan du däremot fortsätta läsa tills lånetiden löper ut.

På OverDrive och Ellibs är det möjligt att överföra lån och reservationer från ett gammalt bibliotekskort till ett nytt. Be om överföring på helmet.overdrive.tuki@hel.fi. Uppge numret på såväl ditt gamla som ditt nya kort.

Jag har förlorat min lånerätt. Kan jag ändå låna e-böcker?

Om du har förlorat din lånerätt kan du inte låna e-böcker i tjänsterna OverDrive och Ellibs. Om du får ett meddelande om att du inte får låna, logga in på dina egna uppgifter på Helmet.fi. Där ser du om du har för mycket förseningsavgifter eller om du har fått meddelande från biblioteket.

Hur får jag stöd och service i problemsituationer?

I problemsituationer kan du ta kontakt på adressen hki.ekirja@hel.fi. Beskriv problemet och ange vilken enhet och programvara du använder.

Bibliotekspersonalen kan också hjälpa.

Hur gör jag ett anskaffningsförslag om en e-bok?

Via anskaffningsformuläret i Helmet kan du föreslå en specifik e-bok.

Varför kan jag inte logga in i tjänsten?

Kontrollera att du har skrivit bibliotekskortets nummer (utan mellanslag) och PIN-koden rätt. Om du har fått ett meddelande om att du är förhindrad att låna eller om du inte kan logga in på Helmet.fi heller ska du be om hjälp av bibliotekets personal

Tjänstens webbsida fungerar inte som den ska, vad göra?

Försök med en annan webbläsare. Vi rekommenderar att du använder e-bokstjänsterna på webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. Töm webbläsarens cacheminne. Du måste godkänna cookies.

E-boken eller e-ljudboken fungerar inte som den ska, vad göra?

Om boken inte är reserverad, returnera den och låna den på nytt. Om du har laddat ner boken på din egen apparat, försök returnera den och ta bort den från läsprogrammet. Ladda sedan ner den på nytt. Om du läser eller lyssnar via webbläsaren, försök med att använda en annan webbläsare eller att tömma cacheminnet.

Vad ska jag göra då det inte går att ladda ner en e-bok?

Om problemet finns i webbläsaren, kan du försöka följande: använd en annan webbläsare eller töm cacheminnet innan du laddar ner boken på nytt.

Om problemet finns i läsprogrammet ska du kontrollera att det finns en Adobe-kod sparat i programmet. Försök ladda ner boken på nytt. Om programmet ger ett felmeddelande kan du söka råd på nätet med hjälp av meddelandet.

Varför finns det ovidkommande tecken då jag läser en bok i appen Ellibs?

Det här är ett problem som främst förekommer i iOS-apparater. Ellibs känner till dem och de rättas förhoppningsvis i samband med nästa uppdatering. Till dess lönar det sig att läsa boken på webbläsaren eller ladda ner den till ett läsprogram.

Varför har min reservation försvunnit?

Om ditt bibliotekskort har bytts ut kan problemet bero på det. Dina lån och reservationer är kopplade till det kort du loggat in med.

På OverDrive och Ellibs kan lånen och reservationerna flyttas över från ett gammalt kort till ett nytt. Be om överföring genom att skriva till helmet.overdrive.tuki@hel.fi. Uppge numren på det gamla och det nya kortet.