E-kirjojen lukuohjelmat

Instruktioner för tjänsterna som erbjuder e-böcker och e-ljudböcker

Som låntagare vid Helmet-biblioteket kan du använda tre olika tjänster för e-böcker och fyra olika tjänster för e-ljudböcker.

För att låna e-böcker behöver du ett bibliotekskort och en PIN-kod, en lämplig apparat samt nätförbindelse. Om du laddar ner böcker på din egen apparat behöver du också ett läsprogram och en Adobe-kod. Nedan hittar du instruktioner enligt apparat. Läs också om innehållet i tjänsterna för e-böcker och e-ljudböcker.

Läs på webbläsaren

Det är lättast att läsa e-böcker direkt på webbläsaren. Då behöver du inget särskilt läsprogram och inga andra koder än ditt bibliotekskorts nummer och PIN-kod.

Du måste ha tillgång till en dator eller en mobil apparat med uppdaterad webbläsare. Vi rekommenderar webbläsarna Firefox, Chrome eller Safari, beroende på apparat.

De flesta e-böcker kan läsas på en webbläsare, enda undantaget är böcker som har sparats i PDF-format. Om boken inte kan läsas på webbläsaren kan du inte se orden ”Läs” eller ”Läs på webbläsaren” i dess information. Sådana böcker kan endast läsas genom att ladda ner dem på den egna apparaten.

Lyssna på ljudböcker

Du kan lyssna på ljudböcker på webbläsaren eller på tjänstens egen app. Du kan ladda ner ljudböckerna på appen så att du kan lyssna på dem utan nätförbindelse. Mera information om apparna nedan.

Se även instruktionerna för ljudböckerna i Naxos Spoken Word Library.

Se instruktioner för Celias talböcker för den som har svårt att läsa.

Läs och lyssna via en app

Alla tjänster för e-böcker har appar som fungerar på mobila apparater. Apparna kan avgiftsfritt laddas ned från en appbutik. E-böcker och en del verk i PDF-format fungerar inte i alla appar. De verk som finns i en tjänst kan hittas via tjänstens webbsida.

Via appen Ellibs kan du låna och använda e-böcker och e-ljudböcker. Du kan ladda ner ljudböcker i mobilappen och lyssna på dem utan nätförbindelse. De e-böcker du har redan lånat är också tillgänliga i appen utan nätförbindelse. Mera info om appen Ellibs.

Tjänsten OverDrive kan användas via två olika appar. Den nyare appen Libby är lätt och bra att använda, men du kan inte titta på de videor som finns i tjänsten via den. Videorna kan ses via den äldre appen OverDrive. Via båda apparna går det att lyssna på ljudböcker. Via båda apparna kan du ladda ner böcker för att läsas utan nätförbindelse.

Tjänsten Elib har appen Biblio där du kan låna, lyssna på och ladda ner endast ljudböcker. Om Biblio meddelar att lånet inte kunde slutföras, det betyder att boken är utlånad. Du måste logga in på Elibs webbsida för att se vilka böcker är tillgängliga. Om du lånar en ljudbok på webbsidan, kan du lyssna på den i appen Biblio.

Att ladda ner e-böcker på din egen apparat

När du har laddat ner e-böcker på din egen apparat kan du läsa dem utan nätförbindelse. Alla e-böcker som kan lånas via Helmet-biblioteket är copyrightskyddade, så de kan öppnas endast via ett läsprogram som identifierar skyddet. Olika apparater använder olika program, se noggrannare information nedan. Då lånetiden är slut kan boken inte längre öppnas i läsprogrammet.

E-böckerna i OverDrive kan också laddas ner på apparna Libby eller OverDrive. Ljudböcker kan endast laddas ner på tjänsternas egna mobilappar.

Vi rekommenderar att du använder webbläsarna Firefox, Chrome eller Safari då du laddar ner e-böcker. I apparater med iOS lönar det sig att ladda ner stora e-boksfiler via wifi.

Adobes användarkod

Utöver ett läsprogram behöver du en Adobe-användarkod som tillåter att du öppnar en copyrightskyddad bok. Det lönar sig att spara koden i ditt läsprogram innan du laddar ner e-boken. Det kostar ingenting att skapa en kod och du kan göra det på Adobes webbplats.

Skapa en Adobe-kod

Mera info om Adobe-koden

Då ett läsprogram startar första gången på din apparat ska du auktorisera programmet med din Adobe-kod och ditt lösenord. Detta gör du endast en gång, i fortsättningen öppnas programmet automatiskt med dina koder. Du kan använda samma Adobe-kod på sex olika apparater eller program.

Att ladda ner e-böcker på en surfplatta eller smarttelefon

På apparater med Android eller iOS kan du ladda ner e-böcker på programmet Bluefire Reader. Om Bluefire Reader fungerar dåligt, du kan också använda programmet Aldiko. Ladda först ner programmet via appbutiken i din apparat och spara därefter din Adobe-kod i programmet. E-böcker och e-ljudböcker i tjänsten OverDrive kan också laddas ner i tjänstens egna appar som inte kräver Adobe-kod.

I surfplattor med Windows (operativsystem 10) kan du läsa OverDrives e-böcker på appen Libby. Tillsvidare finns inte information om andra läsprogram som kan användas på surfplattor och telefoner med Windows. Men det är möjligt att läsa e-böcker direkt via webbläsaren.

Att ladda ner e-böcker på en dator

På datorer med Windows och Mac kan du ladda ner läsprogrammet Adobe Digital Editions. Du måste spara en Adobe-kod i programmet.

Ladda ner läsprogrammet Adobe Digital Editions

Se instruktionerna hur du installerar läsprogrammet på e-boktjänsten Ellibs webbplats

På datorer med Windows kan du också läsa böcker i programmet Bluefire Reader. Du måste spara en Adobe-kod i programmet.

Ladda ner programmet Bluefire Reader

Läsapparater för e-böcker

Du kan läsa bibliotekets e-böcker på de flesta läsapparater som är avsedda för e-böcker. Se på Adobes webbplats om Adobe Digital Editions stöder din läsapparat. Via Kindle kan du inte läsa bibliotekets e-böcker, eftersom den stöder Amazons egna copyrightskydd och filformat.

En e-bok kopieras till läsapparaten via en dator eller direkt från en e-bokstjänst ifall läsapparaten har nätförbindelse och möjlighet att ladda ner från nätet. Se apparatens manual.

Om du kopierar boken via en dator till din läsapparat måste du installera Adobe Digital Editions på datorn. Du behöver också en Adobe-kod med vilken du auktoriserar programmet. Programmet skall auktoriseras med samma Adobe-kod som din läsapparat. I manualen för din läsapparat ser du hur e-boken överförs till apparaten.

Ladda ner läsprogrammet Adobe Digital Editions

Instruktioner och stöd

Om du får problem ta kontakt på adressen hki.ekirja@hel.fi. Beskriv problemet och berätta vilka apparater och program du använder. Om problemen gäller tjänsten Ellibs kan du också ta kontakt med tjänstens stödfunktion på adressen support@ellibs.com.