Helmet-bibliotekens uppföljning av besökare har förnyats  

Huvudstadsregionens Helmet-bibliotek har förbättrat dataskyddet för sina besökare genom att i september 2022 byta ut analysverktyget på sin webbplats. I december fick Helmet-biblioteket ändå en anmärkning av biträdande dataombudsmannen om den tidigare användningen av Google Analytics på webbplatsen och om otillräcklig information till kunderna i anslutning till webbplatsens användning av kakor.  

På webbplatsen helmet.fi användes från 2012 besökaruppföljning med Google Analytics för att utveckla webbplatsen, det vill säga föra statistik över antal besökare och mest populära sidor. Google Analytics är fortfarande det analysverktyg för webbplatser som används mest i världen och Finland. Verktyget har tidigare varit brett accepterat för uppföljning av besökare, men med strängare tolkningar av dataskyddslagstiftningen får det inte längre användas. 

Biträdande dataombudsmannens anmärkning om hanteringen av personuppgifter gäller för det första enheters IP-adresser, det vill säga eventuell överföring av enheters domännamn och IP-adresser som nummerserier till Google och därmed utanför EU/EEG-området. I dataskyddslagstiftningen betraktas IP-adresser som personuppgifter.

På webbplatsen Helmet.fi (nyheter, info osv.) har det använts kakor för Google Analytics. Även om kakor för Google Analytics inte har använts i sökningen av biblioteksmaterial, kan Google ha fått information om användarens sökningar. Om biblioteksanvändaren har sökt en bok och genast därefter klickat sig tillbaka till Helmets förstasida, har Google fått informationen om från vilken adress inom materialsökningen användaren har kommit till Helmets förstasida. Denna adress gav information om vilket material användaren just hade sökt. Google kan ha kombinerat uppgifterna som det har samlat.

Varken Helmet eller Google har följt några uppgifter i kundregistret, såsom namn, adresser, bibliotekskortets nummer eller uppgifter om lån, och sådana har därmed inte kunnat överföras till Google.

Det var planerat att upphöra med Google Analytics före slutet av 2022 redan innan biträdande dataombudsmannen kontaktade oss, men tidsplanen snabbades upp och Google Analytics togs bort från webbplatsen i september 2022. För närvarande använder Helmet-webbtjänsten Matomo-programvaran som anonymiserar även IP-adresserna. Alla uppgifter som samlats in och lagrats via Matomo behandlas endast i Finland. 

Kakorna som används i webbtjänsten är grupperade i nödvändiga kakor, preferenser och analytiska kakor. Kakor som är nödvändiga med tanke på webbtjänsten Helmets funktion gör det möjligt att till exempel boka material, förnya lån och att upprätthålla en användarsession. Analytiska (statistiska) kakor används för att utveckla webbplatser. 

Ändamålsenlig funktion hos kakverktyget har säkerställts under hösten 2022 och texten på webbplatsen gällande dataskydd har preciserats i januari 2023.

Länk till biträdande dataombudsmannens meddelande

Mer information: Katri Vänttinen, chef för bibliotekstjänsterna, Helsingfors stadsbibliotek, katri.vanttinen@hel.fi, tfn +358 40554 8861 

Nyheten uppdaterad 10.2.2023: texten preciserades vad gäller materialsökningen och det lades till uppgiften om kakor som används i Helmets nättjänst.