Böcker för högläsning: noveller

Arwood, Margaret: Den berömde poetens grav och andra noveller

Bargum Johan: Noveller 1965-2015 : ur Svartvitt, Husdjur, Resor, Charlie boy, Avsked och nya noveller
Klarsynthet och humor varvar med otryggheten i människors vardagstillvaro.

Cleve, Anders: Gatstenar

Diktonius, Elmer: Ingenting och andra novellistiska skisser
Att ha ett hem, att kunna äta sig mätt, Löpgraven som ett träckhelvete, Ode till gamla träd, prisar naturen i ” Den gyllene vägen”.

Edelfeldt, Inger: Kläderna : noveller
Identitet och klädesplagg, var så god!

Hyry, Antti [övers. av Bo Carpelan]: Beskrivning av en tågresa och fem andra noveller
Effektfullt beskrivande av miljöer och människor.

Jansson, Tove: Bulevarden och andra texter
Tove Janssons Europa och hennes resor från 1930-talets Paris till Verona. Här finns i tidningar publicerade essäer, noveller och illustrationer.

Mazzarella, Merete: November: berättelser

Magorian, Michelle: Förlåt! och andra noveller

Rydberg, Viktor: Ett äventyr i finska skärgården : ur en konstnärs dagbok

Schoultz, Solveig von: Ingen dag förgäves: noveller 1947-1983
Människoöden i vardagsmiljöer. Här finner man närhet och avstånd mellan olika generationer, olika röster.

Schoultz, Solveig von: Ingenting ovanligt : noveller
Här beskrivs människors möten och känslor samt vardagsproblem som väntar på lösningar.

Schoultz, Solveig von: Rymdbruden : noveller
Här har vi som rollfigurer gårdskarlen, mamman, pappan, barnen. Vardagsfigurer som måste klara sig i sin livsmiljö.

Tjehov, Anton: Damen med hunden och andra noveller

Östergren, Klas: Samlade noveller

Skriv ut listan: noveller

Tips om böcker som lämpar sig för högläsning har samlats inom projektet Bli en läskamrat som administreras av Helsingfors stadsbibliotek. En läskamrat är en volontär som läser högt för äldre personer eller för andra som behöver hjälp med läsningen. Litteraturen kan användas också i andra högläsningsstunder.

Tillbaka till läskamratsidan

Text: Christina Haapala