Ansökan om avgiftsbefrielse till Vanda stadsbibliotek

Du kan med en fritt formulerad ansökan ansöka om befrielse från avgiften eller nedsatt avgift när det gäller en avgift som tagits ut av biblioteket. Av ansökan ska framgå sökandens, eller en eventuell borgensmans, namn, personbeteckning, adress och telefonnummer. Du måste också bifoga information om det lånade materialet och de avgifter som biblioteket tagit ut, en redogörelse för fallet i fråga och motiveringar för ansökan. I missbruks- och brottsfall bifogas till ansökan en kopia av polisanmälan och försäkringsbolagets beslut. 

Beslutet om befrielse gäller från fall till fall och är antingen befriande, delvis befriande eller negativt beroende på omständigheterna och övriga inverkande faktorer. Ansökningar som gäller befrielse skickas till adressen: 

E-post: kirjasto.perinta@vantaa.fi

Adressen:

Perintä / Tikkurilan kirjasto / Aineiston elinkaari

PL 20 

01030 Vantaan kaupunki     

Telefonnumer:  050 570 7776.