Ansökan om betalningsbefrielse till Esbo stadsbibliotek

All personal vid Esbo stadsbibliotek kan själva avgöra om materialets betalningsbefrielse upp till 30 euro.

Alla betalningsbefrielseansökningar som är över 30 euro behandlas centrerat för alla Esbo-biblioteken av Edwin Tong i Hagalunds bibliotek. Edwin Tong nås i första hand via epost edwin.tong@espoo.fi och han ger ytterligare information om t.ex. eventuella nödvändiga dokument.

Om du behöver prata om saken omedelbart per telefon kan du ringa kontorstid till numret 09 8165 7320 och ha bibliotekskortets nummer nära till hands.