Kundens ansvar för biblioteksavgifterna

Enligt bibliotekets låneregler är du som innehavare av kortet ansvarig för allt material som lånats på kortet samt för alla avgifter som uppkommit. Ifall bibliotekskortet försvunnit är du ansvarig för alla lån och avgifter som registrerats innan anmälan gjorts att kortet försvunnit. Ifall ditt bibliotekskort försvunnit eller stulits anmäl detta omedelbart till biblioteket.

Gör en brottsanmälan om ditt kort har missbrukats och uppge samtidigt den materiella skada som uppstått. Kontakta det stadsbibliotek, vars material har lånats med ditt bibliotekskort.

Kontrollera om din försäkring täcker den materiella skadan. Sök ersättning och betala skulden till biblioteket. Bibliotekets tillgodohavande kan även betalas på avbetalning enligt de villkor biblioteket fastställer.

Du kan söka befrielse från att betala skulden. Se mera information:

Helsingfors

Esbo

Vanda

Grankulla