Lånetider och avgifter

Lånetid

Normal lånetid 28 dygn
Bestsellermaterial 14 dygn
Musik-CD-skivor (de mest efterfrågade) 14 dygn
DVD-och BD-skivor 14 dygn
Konsolspel 14 dygn
Olika föremål 1-28 dygn (beroende på förmålet)
E-böcker 1-14 dygn (beroende på tjänst)

Gemensamma avgifter för Esbo, Grankulla, Helsingfors och  Vanda stadsbibliotek

Förseningsavgifter
Förseningsavgift/dygn/material för vuxna 0,20€
Maximal förseningsavgift/lån 6,00 €
Förnyande av försvunnet eller skadat bibliotekskort 3,00 € (vuxna), 2,00 € (under 15 år)

Maximibelopp för skuldsaldo
Du förlorar din lånerätt om ditt skuldsaldo är 30,00 euro eller mera.

Att ersätta material och betala avgifter
Om du tappat bort eller skadat bibliotekets material måste du betala den ersättning som stadsbiblioteket i fråga fastställt. Om du vill ersätta materialet med ett nytt, motsvarande exemplar måste du komma överens om det separat. Videokasetter, BD-skivor, DVD-skivor, CD-rom och konsolspel ska ersättas enligt de avgifter som finns på listan här under. Biblioteket återbetalar inte de avgifter du betalt ifall du senare hittar det borttappade materialet. Ersättningen (gäller inte indrivning) kan betalas i alla stadsbibliotek i huvudstadsregionen eller på nätet www.helmet.fi/natbetalning.

Kostnader för borttappat eller skadat material
DVD-skiva, BD-skiva eller konsolspel/material för vuxna 42 € / st
DVD-skiva, BD-skiva eller konsolspel /material för barn 17 € / st
Enskilda tidningsnummer / material för vuxna 5 € / st
Enskilda tidningsnummer / material för barn 3 € / st
Lånetid och avgifter på biblioteken

För övrigt material uppbärs det pris som uppges i bibliotekssystemets databas, dock minst 17 € för vuxenmaterial och 9 € för material från barnavdelningen.

Ersättning för omslag
CD-fodral 1,70 € / st
Övriga omslag 3,50 € / st

Indrivning
Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda stadsbibliotek överför sina fordringar till inkasseringsbyrån Lindorff Oy ca 60 dygn från förfallodagen. Indrivningen gäller alla som fyllt 18 år från och med den 1.4.2014.

Inkasseringsbyrån fakturerar sedan de olika städernas ersättningar, sina egna indrivningskostnader och en lagenlig förseningsränta.

Kopior och utskrifter

Esbo: gratis utskrifter från kunddatorerna.

Vanda: gratis utskrifter från kunddatorerna under tiden 1.4 – 31.12.2017 (i försökssyfte).

Helsingfors: avgifter enligt prislistan. (pdf)

Grankulla: utskrifter 0,40 € / st.

Varor till försäljning
Plastkasse 0,40 € / st
Tygkasse 3,50 € / st
Avskrivna böcker 0,20 € – 35,00 € / st
Eventuella övriga varor till salu prissätter biblioteken separat.

Avgifter i Helsingfors stadsbibliotek

Övriga avgifter
Sms-anmälan Din egen telefonoperatör tar betalt för ankomstanmälan på en reservation samt för påminnelse om förfallodag skickad via sms. Anvisningar för hur du kan ta i bruk tjänsten finns på sidan Helmets textmeddelandetjänst.

Fjärrlåneavgift
Fjärrlåneavgifterna varierar i de olika biblioteken. Se Fjärrlåneavgifter.

Telefax
Telefaxtjänst finns på vissa bibliotek i Helsingfors. Se Bibliotek och tjänster, öppna rullgardinsmenyn och välj tjänst under Visa bibliotek som har.

Prislista för faxtjänsten i Helsingfors:
Inrikes: 1,00 € /sida
Inom Europa: första sidan 5,00 €, följande 2,00 € /sida
Utom Europa: första sidan 6,00 €, följande 2,00 € /sida