h_helmet.jpg

Helmet är ett biblioteksnätverk för de allmänna biblioteken i huvudstadsregionen (Helsinki Metropolitan Area Libraries). Till nätverket hör Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda stadsbibliotek.

Du har över 60 vardagsrum till ditt förfogande, 900 personer är beredda att ge dig service och vi arrangerar intressanta evenemang minst en gång i veckan året runt. Vi gör det lätt för dig. Du får surfa på våra webbtjänster eller beställa material som transporteras till närmaste bibliotek. Ställ en fråga  och du får snabbt svar - ansikte mot ansikte eller elektroniskt.

Helmet-nätbiblioteket är ett av Finlands mest uppskattade nätvarumärken. Nättjänsten www.helmet.fi är Finlands mest anlitade nätbibliotek. Via Helmet hittar du information om mer än tre miljoner verk som finns till för alla som har ett bibliotekskort.

Genom Helmet-samarbetet får vi resultat som inget bibliotek klarar ensamt.

Om Helmet-nätbiblioteket

Gemensamt för alla Helmet-bibliotek

 • bibliotekssystemet
 • nätbiblioteket och nätinformationen
 • lånerätten och bibliotekskortet
 • lånereglerna och avgiftspolitiken
 • samlingarna
 • systemet för materialanskaffning
 • transport av material mellan kommunerna
 • möjlighet att låna material ur bok- och musikmagasin
 • grupper som koordinerar verksamheten
 • olika utbildningar
 • information, kampanjer och kundenkäter

Statistik

 • 63 bibliotek, en tidningssal, sex bokbussar
 • 14 anstaltsbibliotek samt Boken kommer-tjänst
 • personal: 900 personer
 • totalt antal lån: drygt 17 miljoner
 • besök per år: ca 17 miljoner, varav drygt 5 miljoner är besök på nätet
 • 3,4 miljoner verkbetjänar över en miljon invånare i huvudstadsregionen

Mer information:


Helmet-biblioteken 2014

Broschyr på nätet