Esbos musikinspelningar samlas i Hagalunds bibliotek

Esbo stadsbiblioteks samling av musikinspelningar koncentreras till Hagalunds bibliotek. Målet är att få skivhyllorna i ordning innan mitten av juni.

Den här förändringen gäller inte barnmusiksamlingarna, som fortfarande kommer att finnas på alla Esbos bibliotek. Det går även bra att också i fortsättningen reservera musikinspelningar till andra bibliotek.

Orsaken till att musikinspelningssamlingen nu koncentreras till ett bibliotek är att utlåningen minskat kraftigt under de senaste åren. Hagalund valdes som samlingens nya hem bland annat med anledning av bibliotekets närhet till Esbo kulturcentrum och dess grannskap med musikinstitutet. Mera information om bakgrunden till beslutet finns att läsa (på finska) på Esbo stadsbiblioteks blogg Kirjava satama.

Inom Helmet-biblioteksområdet hittar du även stora samlingar av musikinspelningar att bläddra igenom bland annat i Grankulla, Böle och Dickursby.