Helmets musikutmaning 2019

Helmets musikutmaning da capo! Remix för år 2019

Helmets läsutmaning har sedan år 2015 uppmuntrat människor att hitta ny intressant läsning och att dela med sig av sina läsupplevelser till andra. År 2018 blev inte bara läsarna, utan även musiklyssnarna, för första gången utmanade att söka upplevelser på ett nytt sätt. Utmaningen togs entusiastiskt emot och Facebookgruppen fick över 800 medlemmar. Nu startar en ny musikutmaning sammanställd av musikbiblioteken. Här kommer 50 nya sätt att välja låtar ur den väldiga mångfalden i musikens värld. Here we go again, kom med!

Vad är en musikutmaning?

Din uppgift i musikutmaningen är att under år 2019 lyssna på 50 musikstycken / verk / publikationer / ljudinspelningar / skivhelheter som är obekanta från tidigare för dig.

För vem?

Musikutmaningen passar alla och var och en kan anta den på sitt eget sätt. Du kan hålla dig till ditt bekvämlighetsområde eller styra mot det okända. Med hjälp av utmaningen kan du uppdatera din musikkännedom, få nya upplevelser, testa eller utvidga din egen musiksmak eller helt enkelt njuta av musiken.

Hur?

Du kan utföra uppgifterna i din egen takt, precis som i läsutmaningen, men du kan också gå framåt vecka för vecka i den ordning uppgifterna står i utmaningen. Dessutom ger de anställda vid musikavdelningarna varje vecka tips i utmaningens Facebook-grupp. I gruppen kan du också dela med dig av dina lyssnarupplevelser och diskutera med andra som antagit utmaningen.

Kom med och fiska musikpärlor! Finn lyssnandets glädje, låt dig föras med av musiken, anta musikutmaningen!

Musikutmaningen 2019

1. En Reggaeskiva

2. En artist/kompositör vars namn du inte tidigare hört

3. Musik som är/varit förbjuden någonstans/någon gång

4. Ett musikstycke från alla länder med gräns till Finland (Sverige, Norge, Ryssland)

5. Två olika versioner av en klassisk skiva: den ursprungliga och en remix/deluxe

6. Gråtkväden

7. Musik spelad på ukulele

8. Musik som din granne rekommenderar

9. Marschmusik

10. Musik från det land du helst reser till

11. Musik som tröstar när du är ledsen

12. Musik för en förfest

13. En stråkkvartett

14. Musik som var viktig då du var tonåring

15. Musik med säckpipa

16. Musik komponerad av en basist

17. Instrumentalmusik

18. Musik med temat tåg

19. En pianokonsert komponerad för en hand

20. Musik som hör ihop med någon stad eller stadsdel

21. En skiva du inte hittar på Spotify

22. En skiva som publicerades för 50 år sedan, alltså från år 1969

23. En skiva utgiven av skivbolaget ECM

24. En skiva med ett fordon på omslaget

25. One hit wonder

26. Musik av Hildegard von Bingen

27. En barnmusikklassiker

28. Musik med klimattema

29. En konsertupptagning

30. En podcast av en musikredaktör

31. Musik som hör ihop med någon historisk/politisk händelse

32. Musik som du inte vill erkänna att du gillar

33. Ett soloverk komponerad för kontrabas

34. Musikalmusik

35. Doom metal-musik

36. En skiva som har ett rosa omslag

37. Ett stycke vars coverversion är mera känd än den ursprungliga

38. Ett verk som kom ut postumt

39. Musik som framförs av en blåsorkester

40. Musik som rekommenderats av någon som inte fyllt 10 år

41. Musik av en ensemble som fortfarande uppträder i sin ursprungliga sammansättning

42. Musik av en artist vars offentliga framtoning är irriterande enligt dig

43. Ett musikverk med djurtema

44. Populärmusik som framförs av en klassisk sångare

45. En skiva som utgivits på eget förlag

46. Musik som rekommenderats av en som jobbar på bibliotek

47. Elektronisk musik

48. Någon släktings älsklingsmusik

49. Musik att somna till

50. Julmusik du tycker är ovanlig

Helmets musikutmaning på finska

Helmets musikutmaning på engelska

Helmets musikutmaning på ryska

Se också

Helmets läsutmaning

Helmets lilla läsutmaning

Helmets spelutmaning