Helsingforsbibliotekens ljudinspelningar koncentreras till åtta bibliotek

I våras samlades Helsingforsbibliotekens ljudinspelningar i åtta bibliotek som sedan tidigare har en tradition av att vara musikbibliotek. Genom att koncentrera ljudinspelningarna till några expertbibliotek kan kunderna erbjudas en mångsidig och aktuell samling samt en sakkunnig informationstjänst. Överföringen av ljudinspelningarna är en del av en mer omfattande ändring.

Helsingfors stadsbiblioteks ljudinspelningar har placerats i Böle och Gamlas bibliotek inom det västra området, Tölö bibliotek i söder, Östra centrums bibliotek i öst och Malms bibliotek i norr. Berghälls och Åggelby bibliotek ansvarar för det centra områdets musikenheter.

Dessutom lämnas en utvald samling av CD- och LP-skivor kvar i Richardsgatans bibliotek för att komplettera de musikevenemang som arrangeras där. 

Vinylskivor kan lånas förutom på Richardsgatans bibliotek även på Böle och Östra centrums bibliotek.

Ljudinspelningar kan fortfarande reserveras till närbiblioteket

Helsingfors övriga bibliotek erbjuder musikinspelningar som varierande tematiska helheter och besökarna kan lämna önskemål om teman till personalen. Helmet-bibliotekens CD- och LP-skivor kan fortfarande reserveras gratis till det egna närbiblioteket.

Ändringen gäller inte barnmusik eller ljudböcker. 

Även om ljudinspelningarna koncentreras till musikbiblioteken, erbjuder alla bibliotek musikmaterial, exempelvis böcker och tidningar med musiktema, samt noter och undervisningsmaterial.

Musikbibliotekstjänsterna utvecklas fortfarande

Överföringen av ljudinspelningarna är en del av förnyandet av musikbibliotekstjänsterna. Målet är att tjänsterna är lättillgängliga och att kunderna har möjlighet till kreativa aktiviteter med låg tröskel. Huvudtemat är att stödja både musikintresse och yrkesmässigt arbete. 

I vissa musikbibliotek kan man till exempel reservera en övnings- eller studiolokal och låna instrument. Eller så kan man ordna lyssnings- och läsecirklar, musikträning eller informativa musikevenemang på biblioteket, som informationstjänsten deltar i.

Tjänsterna produceras för alla åldersgrupper.Tjänsterna planeras och förverkligas i samarbete med intressentgrupper och genom att engagera kunderna.
 

Foto: Virpi Peltola - Helsingfors stad