Tapiolan kirjaston kouluyhteistyö

Tapiolan alueen kirjastojen alakouluyhteistyö

Tällä sivulla esittelemme Tapiolan, Laajalahden ja Haukilahden kirjastojen palveluja alakoululuokille. Tarjoamme mm. erilaisia kirjavinkkauksia, kirjailijatapahtumia, tiedonhaun opetusta sekä monenlaisia työpajoja. Kaikki ohjatut vierailut ovat osa KULPS! Kirjastopolkua. Osa työpajoista on mahdollista toteuttaa vain Tapiolan kirjastossa. Vinkkauksen tai tiedonhaun opetusta voi saada myös koululle, jos matka kirjastolle tai aikataulut ovat hankalat. Tällöin pyritään siihen, että sama sisältö toteutetaan kaikkien rinnakkaisluokien kanssa peräjälkeen.

Tarkemmat kuvaukset sisällöistä ovat alla. Lue ensin kuvaukset, valitse sopivin ja ilmoita sitten luokkasi ilmoittautumislomakkeen kautta. Lomakkeessa on kohta lisätiedoille, joihin toivetta voi tarkentaa. 

Ystävällisin terveisin

Kirjaston kouluyhteistyöväki

Ilmoittaudu sähköisellä lomakkeella:

1. - 6. lk. kirjastokäynnit ja työpajat 

KULPS!-kirjailijatapahtuma kirjastossa (3. - 6. lk.)

Luokilla kolmosista ylöspäin on mahdollista osallistua Lukukeskuksen kanssa yhteistyössä toteutettuun kirjailijatapahtumaan kirjastossa. Kannattaa olla yhteydessä nopeasti, sillä vierailuita on mahdollista järjestää vain rajallinen määrä. Kirjailijavierailun kesto on 45 minuuttia ja työpajan 1,5 tuntia. Valitkaa luokan kanssa suosikkikirjailijat sekä muutama sopiva ajankohta.

Linkin takaa löydät ladattavat listat lukuvuoden 2018-2019 kirjailijavieraista ja kirjailijoiden vetämistä työpajoista.  

Ilmoittaudu sähköisellä lomakkeella 8.2.2019 mennessä:  1. - 6. lk. kirjastokäynnit ja työpajat 

Etusijalla ovat luokat ja koulut, jotka eivät ole käyneet kirjailijatapahtumissa. 

Lukisitko? Teemana kirjallisuus ja lukemaan innostaminen

Työkalupakissa on monta konstia houkutella lukemaan, esimerkiksi kirjavinkkaus, kirjamaistiaiset, kirjallisuuspohjaiset sanataidepajat sekä kirjatrailerityöpajat. Kirjastosta saa apua lukupiirikirjojen valintaan ja lukudiplomin suorittamiseen.

Kirjavinkkaus (1. - 6. lk.; kesto 45 min)

Kirjavinkkaus on lukemaan innostamista ja tarinankerrontaa. Vinkkauksessa tutustutaan kullekin ikäryhmälle soveltuviin kirjoihin. Vinkkaus voi myös esitellä lukudiplomikirjoja tai aineistoja – kirjoja, elokuvia, sarjakuvia, musiikkia ja pelejä -- jotka keskittyvät johonkin teemaan. Sopii S2-oppilaille.  Kirjavinkkarin voi tilata koululle, jos matka kirjastoon on hankala tai ryhmiä samalle päivälle paljon. Ilmoittaudu sähköisellä lomakkeella:  1. - 6. lk. kirjastokäynnit ja työpajat 

Kirjamaistiaiset (3. - 6. lk.; kesto 45 min)

Kirjamaistiaiset on toiminnallinen tapa etsiä mieleistä luettavaa ja sopii hyvin luokan lukupiirin aloitukseksi. Maisteltavaksi voidaan valita kirjoja jostain tietystä teemasta. Ilmoittaudu sähköisellä lomakkeella:  1. - 6. lk. kirjastokäynnit ja työpajat 

Runopaja (Vain keskiviikkoisin, 5. - 6. lk.; kesto 60 - 90 min)

Runopaja on hauska ja helppo tapa tutustua runouden maailmaan. Runopajassa tehdään runoja itse erilaisten harjoitusten avulla. Ilmoittaudu sähköisellä lomakkeella:  1. - 6. lk. kirjastokäynnit ja työpajat 

Kirjojen kaverit -vinkkaus (3. - 4. lk.; kesto 45-60 min.)

Kirjojen kaverit yhdistää kirjavinkkauksen, vuorovaikutuksen ja yhteistyötaitojen harjoittelun. Tunnin tavoitteena on kehittää luokan yhteenkuuluvuuden tunnetta ja me-henkeä. Vinkkauksessa tutustutaan lukukatkelmien kautta aiheeseen sopiviin kirjoihin ja niissä seikkaileviin arjen sankareihin, joiden herättämien ajatusten kautta lähestytään kaveruuden, ystävyyssuhteiden ja kiusaamisen teemoja. Esiin nousevat kaveritaidot, ystävystymisen haasteet, toisen hyväksyminen, somessa toimiminen ja nettikiusaaminen. Tunnilla keskustellaan paljon ja lopuksi tehdään pieni tehtävä positiivisessa hengessä. Kaikkia käsiteltäviä kirjoja on myös mahdollista lainata ja käyttää esimerkiksi lukupiiirikirjoina. Kirjojen kaverit sopii 3-4 -luokkalaisille ja siihen kannattaa varata 60 min.

Ilmoittaudu sähköisellä lomakkeella: 1. - 6. lk. kirjastokäynnit ja työpajat 

Minä uskallan! Pieniä tarinoita rohkeudesta vinkkaus ja työpaja (3. lk.; kesto 60 - 90 min.)

Mitä on rohkeus ja mitä kaikkea siihen liittyy?

Minä uskallan! yhdistää kirjavinkkauksen, vuorovaikutuksen ja työpajan. Tunnin tavoitteena on positiivinen vahvistaminen ja itsetunnon vankistaminen. Vinkkauksessa käsitellään kirjoja, joiden henkilöt ovat olleet rohkeita, ylittäneet itsensä tai uskaltaneet tehdä aluksi mahdottomilta tuntuneita asioita. Luen kirjoista katkelmia, joiden herättämien ajatusten pohjalta aihetta käsitellään. Rohkeus sanoa mielipiteensä, rohkeus olla oma itsensä ja rohkeus puolustaa heikompaa nousevat esimerkkeinä esille. Tunnilla keskustellaan paljon ja lopuksi päästään pohtimaan omaa supervoimaa. Kaikkia käsiteltäviä kirjoja on myös mahdollista lainata ja käyttää esimerkiksi lukupiirikirjoina.

Ilmoittaudu sähköisellä lomakkeella:  1. - 6. lk. kirjastokäynnit ja työpajat 

Historiavinkkaus (4. lk.; kesto 45 min.)

Miksi 1100-luvulla elänyt Rikhard Leijonanmieli ei viihtynyt Englannissa, vaikka oli maan kuningas? Kenestä puolestaan tuli kuningatar 6-vuotiaana? Millaista oli viikinkiajan lapsen elämä? Kaikkiin näihin kysymyksiin löytyy vastaus historiavinkkauksessa, jossa tutustutaan erilaisiin historialliseen aikaan sijoittuviin romaaneihin sekä tietokirjallisuuteen. Vinkkaus on suunniteltu sopimaan yhteen historian opiskelun alkamisen kanssa ja kirjoja löytyy muun muassa korkeakulttuureista, viikinkiajalta ja hieman lähempää historiasta

Ilmoittaudu sähköisellä lomakkeella:  1. - 6. lk. kirjastokäynnit ja työpajat 

Aikamatkalla - kivitaulusta kännykkään vinkkaus ja työpaja (5. - 6.. lk.; kesto 90 min.)

Aikamatkalla –vinkkaus ja työpaja on tarkoitettu 5-6 –luokkalaisille, jotka ovat lukeneet vähintään yhden vuoden historiaa koulussa. Tunnilla lähdetään lyhyesti liikkeelle viestinnän muutoksesta historiallisessa kontekstissa, minkä pohjalta päästään tämän päivän tilanteeseen ja monipuolisten medialukutaitojen hallitsemisen tärkeyteen. Millaisia jälkiä jätämme sähköisiin ympäristöihin? Miten rakennamme osaltamme mediakulttuuria? Oliko aikaa ennen internetiä ja sosiaalista mediaa? Aihetta pohditaan mediakasvatuksen näkökulmasta, kirjoista löytyvien esimerkkien avulla ja vuorovaikutuksessa keskustelun kautta. Tuntiin liittyy myös pieniä tehtäviä. Aikamatkalla-vinkkaukseen kannattaa varata 60 minuuttia.

Ilmoittaudu sähköisellä lomakkeella:  1. - 6. lk. kirjastokäynnit ja työpajat 

Lukupiirikirjojen varaus (1.- 6. lk.)

Varaamme mielellämme kirjoja lukupiirejä ja muita tilanteita varten joisssa samaa kirjaa tarvitaan enemmän kuin yksi.

Ilmoittaudu sähköisellä lomakkeella:  1. - 6. lk. kirjastokäynnit ja työpajat 

Kirjatrailerityöpaja (4. - 6. lk. kesto 3 – 5 tuntia, aikataulu ja laajuus sovittavissa)

Myös kirjasta voi tehdä kutkuttavan trailerin, joka houkuttelee lukemaan. Oppilaat lukevat etukäteen pienryhmittäin kirjan, josta he aikovat tehdä trailerin. Jo koulussa on hyvä suunnitella miten trailerin toteuttaa; miten se herättää katsojan mielenkiinnon paljastamatta liikaa? Trailerissa voi käyttää kuvia netin laillisista lähteistä, näytellä itse tai tehdä vaikka legoanimaation. Lisähaastetta tuo, jos ryhmät tekevät myös musiikin itse. Editointi, kuvaus ja leikkaus tehdään kirjastossa esim. kahden aamupäivän aikana. Ennen kirjatrailerien tekoa luokat voivat tulla kirjavinkkaukseen. Ilmoittaudu sähköisellä lomakkeella:  1. - 6. lk. kirjastokäynnit ja työpajat 

Katso täältä aiempia trailereita:

https://www.youtube.com/watch?v=16lSx8DEnMU&list=PLlNwI4mClNuibpWylTvEaiaIawsqyjkIr&index=15

Lukukoiratunti (3.lk., kesto 45 min., korkeintaan 2 oppituntia peräkkäin)

Kolmosluokilla on mahdollisuus saada lukukoira Börje tai Bruno vieraakseen koululle tai kirjastoon. Lukukoiralle lukeminen ja lukukoiran tapaaminen kohottavat lukemisvaikeuksien kanssa kamppailevan lukijan itsetuntoa ja auttavat treenaamaan lukemista. Kun lukija lukuhetken lopussa vielä kertaa lukemansa kiitolliselle koiralle, luetun ymmärtäminenkin paranee. Lukukoiratunti sopii parhaiten pienryhmille, tai sitten isosta luokasta valitaan vain osa oppilaista, jotka pääsevät lukemaan lukukoiralle. 

Lukukoirat Börje ja Bruno eivät koskaan arvostele tai kritisoi vaan palkitsevat lukuhetken hännän heilutuksella. 

Lukukoiria on käytetty lukemisen tukemiseen jo vuodesta 1998. Suomessa lukukoira Börje R.E.A.D. aloitti toiminnan Espoon kaupunginkirjastossa vuonna 2011. Börje vierailee kirjastoissa ja koululuokissa mielellään. 

Ilmoittaudu sähköisellä lomakkeella: 1. - 6. lk. kirjastokäynnit ja työpajat 

Tiedätkö? Teemana kirjastotaidot ja tiedonhaku

Kirjastotaitoja ja tiedonhakua voi harjoitella monella tavalla. Käynnin teemana voi olla esimerkiksi luokan oma aihe, tai sitten keskitytään Koulun ilmiöviikolle voi kirjastosta pyytää tietokirjapaketteja tai suunnitella aiheeseen sopivan vierailun.

Tiedätkö? Mediamysteeripeli (5. -6. lk.; kesto 90 min.)

Ilmoittaudu mukaan mediamysteeripeliin. Peli tutustuttaa oppilaat eri medioihin, ja pelialustana toimii sähköinen seppo.io. Ilmoittaudu sähköisellä lomakkeella:  1. - 6. lk. kirjastokäynnit ja työpajat 

Kirjastoon tutustuminen ja pinssipaja (helmikuusta alkaen; 1. - 2. lk.; kesto 60 min)

Mitä kaikkea kirjastossa voi tehdä? Harjoitellaan itsenäistä kirjaston käyttöä kuten lainaamista, palauttamista ja kirjojen käsittelyä sekä tutustutaan kirjaston tiloihin. Pajassa teemme yhdessä pinssit kaikille!

Ilmoittaudu sähköisellä lomakkeella:  1. - 6. lk. kirjastokäynnit ja työpajat 

Taskukirjasto, e-kirjasto ja Helmet.fi (4. - 6. lk.; kesto 45 min.)

Kirjoja voi hakea monella tavalla. Hyödyllisellä taskukirjasto mobiilisovelluksella onnistuvat esim. kaverilainat suoraan kaverille. Harjoitellaan varaamista ja kirjojen löytämistä. Tähän voi yhdistää vinkkauksen, mutta silloin kannattaa varata enemmän aikaa.

Ilmoittaudu sähköisellä lomakkeella:  1. - 6. lk. kirjastokäynnit ja työpajat 

Tiedonhaku (4. - 6. lk; kesto 45 min.)

Onko teillä oma aihe, johon toivotte tiedonhaun opastusta tai kirjoja? Tai kaipaatteko apua tekijänoikeuksien kanssa? Autamme mielellämme.

Ilmoittaudu sähköisellä lomakkeella:  1. - 6. lk. kirjastokäynnit ja työpajat 

Kokeilisitko? Pajamaistiaiset! (Huom. helmikuusta alkaen,vain keskiviikkoisin klo 9 - 11 ja 12 - 14; Tapiolan kirjasto, 3. – 6. lk.; 90 - 120 min.)

Pajamaistiaisissa luokka pääsee tutustumaan monipuolisesti Tapiolan Pajan tarjontaan sekä oppimaan toiminnallisesti uusia taitoja. 

  • 3D-tulostus demo
  • Vinyylitarrat
  • Pinssipaja

Ilmoittaudu sähköisellä lomakkeella:  1. - 6. lk. kirjastokäynnit ja työpajat 

Kokeilisitko? 3D-mallinnus ja -tulostus (Huom. helmikuusta alkaen, vain keskiviikkoisin klo 9 - 11 ja 12 - 14; Tapiolan kirjasto; Tapiolan Paja; 5. - 6. lk.)

Suunnittelemme yhdessä pieniä malleja Tinkercad-ohjelmalla. Tulostamme ne sen jälkeen 3D-tulostimilla.  Ilmoittaudu sähköisellä lomakkeella: 1. - 6. lk. kirjastokäynnit ja työpajat 

Kokeilisitko? Koulussa mallinnettujen 3D-mallien tulostaminen kirjastossa (Huom. helmikuusta alkaen, vain keskiviikkoisin klo 9 - 11 ja 12 - 14; Tapiolan kirjasto; Tapiolan Paja; 1. - 6. lk.)

Kirjaston 3D-tulostimia voi hyödyntää valmiiden mallien tulostamiseen. Ilmoittaudu sähköisellä lomakkeella: 1. - 6. lk. kirjastokäynnit ja työpajat