Taiteilijat Heidi Tikka ja Juho Jouhtimäki Herbariumin edessä

Ison Omenan Palvelutorille mediataideteos Herbarium

Ison Omenan palvelutorilla voi tutustua heti avajaispäivästä 11.8. alkaen mediataideteos Herbariumiin. Herbarium on suunniteltu MultiTaction-älynäytölle, ja se reagoi vuorovaikutteisesti katsojan kosketukseen. Taiteilijat esittelevät teosta Palvelutorin avajaispäivänä 11.8. klo 11.00-12.00 ja klo 13.30-14.30.

Herbarium (2016)

Herbarium on digitaalisen ajan kuva-arkisto, johon on dokumentoitu kasveja ja muita luonnon elementtejä suomalaisesta metsästä. Kasveista muodostuu suuren kosketusnäytön pinnalla jatkuvasti muuttuva ”elävä kuva” vaihtuvine vuodenaikoineen. Kasvien muodostelmat eivät koskaan toistu täysin samanlaisina, sillä niitä ohjaava algoritmi yhdistää sääntöjä ja satunnaisuutta.

Katsojat voivat halutessaan ottaa teoksen animoidut kuvat omiin käsiinsä: kasvielementtejä voi liikutella ja skaalata. Näytölle voi myös luoda arkistosta uusia kasveja ja niiden sommitelmia. Kasvit on kerätty harjulta, jossa kuiva kangasmetsä, lehto ja rantaniitty limittyvät toisiinsa. Tarkkaavainen katsoja voi seurata näitä siirtymiä vuorovaikutuksessaan teoksen kanssa.

”Meitä on kiinnostanut ajatus virtuaalisesta maisemasta. Tällainen maisema ei ole pysähtynyt kuva, vaan pikemminkin jatkuvassa muutoksen tilassa oleva tapahtuma. Teoksessa maisema syntyy kollektiivisesti: Vaikka maiseman elementit on tuotettu perinteisen valokuvadokumen-taation keinoin, tapahtuu maisema lopullisesti vasta katsojien ja teosta ohjaavan algoritmin vuorovaikutuksessa”, tekijät kertovat.

Teoksen toteuttaneet mediataiteilija Heidi Tikka ja interaktiosuunnittelija Juho Jouhtimäki korostavat yhteistyön merkitystä kokeellisissa mediataidetuotannoissa. ”Teoksen visuaalisen toteutuksen ja sen ohjelmoinnin välissä on laaja, yhteinen luovan ajattelun alue, jolla toimimme tasavertaisina tekijöinä. Olemme viettäneet valtavasti aikaa teoksen parissa pohtien yhdessä vuorovaikutteisuuden, kosketuksen ja kokemuksen esteettisiä, dramaturgisia ja teknisiä ehtoja.” Jaetun luovuuden ajatus on ohjannut suunnittelua myös laajemmin. ”MultiTaction-kosketus-näyttöä on lähestyttävä yhteisenä luovana tilana ja toivomme, että teoksen katsojat löytävät vuorovaikutteisuuden kautta myös toisensa teoksen äärellä. Seuraamme uteliaina millaiseksi Palvelutorin käyttäjien suhde teokseen muotoutuu.”

Tekijät Herbariumin takana

Heidi Tikka on mediataiteilija-tutkija, jonka elokuvallisia ja installaatioteoksia on esitetty sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Hän viimeistelee parhaillaan Aalto-yliopistossa väitöskirjaansa mediataiteesta. Tikka sai vuonna 2004 AVEKin ensimmäisen mediataidepalkinnon teostensa luovasta rohkeudesta.

Juho Jouhtimäki on interaktiosuunnittelija-ohjelmoija, joka on tehnyt yhteistyötä useiden taiteilijoiden kanssa Suomessa ja ulkomailla. Hän on työskennellyt digitaalisen median parissa vuodesta 2004 lähtien. Jouhtimäki valmistui taiteen maisteriksi Aalto-yliopiston Medialaboratoriosta vuonna 2010.

Tikan ja Jouhtimäen yhteistyö alkoi v. 2011, jolloin he toteuttivat uuden version Tikan vuorovaikutteisesta installaatiosta Mother, Child.

Uusi Ison Omenan kirjasto avataan pian Palvelutorille.
Heidi Tikka: heiditikka.com
Juho Jouhtimäki: juhojouhtimaki.fi