Esbo, Helsingfors och Vanda bokbussar

Bokbussarna gör bibliotekens service tillgänglig i sådana områden som inte har ett fast bibliotek. Bussarna stannar på sina hållplatser men också vid exempelvis skolor och daghem. Du behöver ett bibliotekskort för att låna i bokbussen.

Här kan du läsa bokbussarnas nyheter, kontaktuppgifter samt tidtabellerna för de olika rutterna hittar du på respektive bokbuss egna sidor.