automaattikuva1

Entresses förändringarnas höst, del 1

Entresses förändringarnas höst, del 1: Returneringsautomaten byts ut och biblioteket får en ny läsesal

Entresses returneringsautomat har betjänat kunder från och med bibliotekets början, det vill säga under nästan 10 år. Nu närmar sig tiden för pensionering, och vid slutet av hösten 2018 använder man på biblioteket en ny och modern returneringsautomat.

De nya och moderna returneringsautomaterna är mindre och betydligt tystare än sina föregångare för 10 år sedan. Därmed har vi möjlighet att placera returneringsautomaten i bibliotekssalen. På samma gång förändras returneringsautomatens funktionsprincip en aning från kundens synvinkel. Det material som stannar i biblioteket blir inte i automaten utan den sätts i returneringshyllan som är nära automaten, och därvid är det genast möjligt för kunderna att låna det.

Vår gamla returneringsautomat har haft ett helt rum till sitt förfogande, där den i fred har kunnat arbeta på och sortera material. Nu frigörs det här utrymmet till andra ändamål, och vi har beslutit oss för att göra det till ett läs- och studieutrymme som länge har innerligt önskats. På så sätt hoppas vi att allt flera av områdets invånare kan använda biblioteket till det ändamål som de behöver det till.