Gå till sidan
{{ selectedLibrary.Picture.Name }}

Kontaktuppgifter

{{ selectedLibrary.Address.Street }}
{{ selectedLibrary.Address.Zipcode }} {{ selectedLibrary.Address.City }}
Hundar tillåtna
Hundar förbjudna
Gå till bibliotekets sajt

De nyaste evenemangen

Tillgänglighet

Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren öppnas automatiskt med en knapp.

Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.

2 bilplatser för rörelsehindrade ligger i parkeringshallen under 10 m från ingången. Parkeringsrutans bredd är under 3,6 m.

I parkeringshallen finns en hiss med en automatdörr. Hissens sifferknappar kan inte avläsas med fingrarna.

Rutten till ingången är skyltad, jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.

På rutten finns en över 6 m lång ramp med en avsats med ett räcke på ena sidan.

Vid servicepunkten finns en fast induktionsslinga.

Vid servicepunkten finns en tillgänglig toalett på plan 2.

I servicepunktens väntrum finns inget könummersystem. I väntrummet finns stolar.

Servicepunkten finns på samma plan som ingången.

Vid servicepunkten finns skyltar till olika lokaler.

Dörrarna vid servicepunkten är svåra att överblicka. Glasdörrarna har kontrastmarkeringar.

Hitta ditt bibliotek

Öppet

-
-
-
-
-
-
-