Patientbibliotek i Helsingfors

Aurorasjukhuset
För patientbiblioteket ansvarar Kati Hussein, tel. 040 648 3046.
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 20, byggnad 3 B, 2. vån, 00250 Helsingfors
Postadress: PB 4154, 00099 HELSINGFORS STAD
tel. 09 3106 5642

Barnsjukhuset
För patientbiblioteket ansvarar Rauni Sangi, tel. 040 647 3733.
Besöksadress: Barnets Borg, Barnets Borgs väg 2, 4. vån, 00250 Helsingfors
Postadress: PB 280, 00029 HNS
tel. 09 4718 0680

HUCS psykiatricenter
För patientbiblioteket ansvarar Rauni Sangi, tel. 040 647 3733.
Besöksadress: Fältskärsgatan 12, 2. vån, korridoren för administration, 00250 Helsingfors
Postadress: PB 590, 00029 HNS
tel. 09 4716 3716

Närmare information om patientbiblioteken på finska.

Mer information:
Karoline Berg
bibliotekschef
PB 4101, 00099 HELSINGFORS STAD
tel. 09 3108 5211 eller 040 334 9591
karoline.berg@hel.fi

Ge gärna respons .

Ofta ställda frågor