Gå till sidan
{{ selectedLibrary.Picture.Name }}

Kontaktuppgifter

{{ selectedLibrary.Address.Street }}
{{ selectedLibrary.Address.Zipcode }} {{ selectedLibrary.Address.City }}
Hundar tillåtna
Hundar förbjudna
Gå till bibliotekets sajt

De nyaste evenemangen

Tillgänglighet

Dörrarna vid ingången är svåra att överblicka. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren öppnas automatiskt med en knapp.

Ingången är belägen i en nisch och belyst.

Alla över 10 bilplatser för rörelsehindrade ligger i parkeringshallen under 10 m från ingången. Parkeringsrutans bredd är minst 3,6 m.

Rutten till ingången är skyltad, jämn och tillräckligt bred samt belyst.

I parkeringshallen finns en hiss med en automatdörr. Hissens sifferknappar kan avläsas med fingrarna. Bottenvåningens knapp är annorlunda än de andra.

Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.

Vid servicepunkten finns skyltar till olika lokaler.

Servicepunkten finns på samma plan som ingången.

I servicepunktens väntrum finns ett könummersystem och stolar.

Dörrarna vid servicepunkten är lätta att urskilja. Glasdörrarna har kontrastmarkeringar.

Vid servicepunkten finns en tillgänglig toalett på plan 2.

Hitta ditt bibliotek

Kontaktuppgifter

Albergagatan 9

02600 Esbo

sellonkirjasto​@espoo​.fi

Öppet

-
-
-
-
-
-
-