Maksuviestintää

Biblioteket påminner per brev om oskötta avgifter som uppkommit före 1.1.2017

Biblioteket påminner per brev om avgifter som har uppkommit före 1.1.2017 och som fortfarande inte betalats i något av stadsbiblioteken i Esbo, Grankulla, Helsingfors eller Vanda. Breven har sänts.

Avsikten med påminnelsen är att förhindra att avgifterna preskriberas (Lag om preskription av skulder 728/2003). Vi uppmanar dig att betala avgifterna utan fördröjning. I registret kan finnas andra nyare avgifter som den här påminnelsen inte omfattar. Vi önskar ändå att du betalar alla avgifter, också de nyare, om det bara är möjligt

Du kan betala i de bibliotek som behandlar avgifter eller via nätet. Se Helmet.fi > Bibliotek > Tjänster. Märk att påminnelsen inte är en räkning.

För att betala på nätet behöver du ditt bibliotekskorts nummer och PIN-kod. Indrivningsbyråns eventuella fordringar kan inte betalas via nätet. Mera info: Helmet.fi > Info > FAQ > Ofta frågade frågor – nätbetalning.

Förfrågningar besvaras per telefon på nedan nämnda nummer mån. – fre. kl. 10-18

Esbo stadsbibliotek: 043 825 3099

Helsingfors stadsbibliotek:
Böle 09 3108 5901, Östra centrum 09 3108 5990, Tölö 09 3108 5925

Grankulla stadsbibliotek: 050 411 6504

Vanda stadsbibliotek: Dickursby 050 302 8697 och 09 8392 2190


Text: Marjut Saloniemi, Esbo stadsbibliotek, informationen
Bild: Helsingfors stadsbibliotek
Översättning: Susanna Söderholm, Helsingfors stadsbibliotek