Kirjakärry ja pöytäryhmä ikkunan vieressä Uudessa lastensairaalassa

Biblioteket prövar verksamhet i Nya barnsjukhuset

Helsingfors stadsbibliotek och det nyligen öppnade Nya barnsjukhuset testar under tiden 1.10.2018-31.3.2019 hur biblioteket kunde verka i sjukhuset. Under försökstiden finns det böcker och små evenemang på sjukhuset.

Biblioteket erbjuder läsning för de små patienterna och deras anhöriga. I föräldrarnas vardagsrum finns nu ett Läsebibliotek. Du kan fritt ta med dig böcker från Läsebiblioteket till nästan vilket rum som helst. I sjukhusets kafé finns en Läsestation med böcker som kan läsas i kaféet.

Försökskonceptet innebär att böckerna återlämnas i samma hylla där de tagits, något egentligt system för utlåning och returnering finns inte. Familjerna kan enligt självbetjäningsprincipen välja sin läsning när det passar dem.

Flerspråkigt utbud

Biblioteket har ett litet, flerspråkigt utbud, med tyngdpunkt på böcker för barn och ungdomar. Böckerna är på finska, svenska och engelska och småningom också på ryska och estniska. Böckerna har valts av bibliotekets sakkunniga utgående från önskemål: böcker för barn i olika åldrar och på många språk. Den nya byggnaden har Mumin som tema. Därför finns det många muminböcker på olika språk.

Sagostunder

Under försökstiden fortsätter bibliotekets samarbete med volontärförmedlaren OLKA. Vi planerar att erbjuda t.ex. sagostunder tillsammans med frivilliga.

Ge feedback

Under försöket är all feedback välkommen. Vi vill höra din åsikt om allt från bokurvalet till hur verksamheten fungerar. Ge din feedback på sjukhuset eller via vår blankett. I försöket medverkar Nya barnsjukhusets sjukhuskafé som sköts av Folkhälsoföreningen i Finland och volontärförmedlaren OLKA. Också Förlaget, Tammi och Sort of Books deltar i samarbetet.