Martinlaakson kirjaston Bestseller-hylly

Böckerna har börjat flyta mellan biblioteken i Esbo och Vanda

Bibliotekariens värsta mardröm är en bokhylla i oordning. Men ibland kan ett planerat kaos vara till fördel för låntagaren, så vi bestämde oss för att röra till det lite mera i hyllorna.

Den uppmärksamma biblioteksanvändaren har kanske märkt att böckerna redan har flutit internt i Vanda sedan år 2015 och i Esbo sedan början av år 2016.

Att böckerna flyter betyder att det lånade materialet blir kvar i det bibliotek där låntagaren returnerat det. Systemet har gjort att böckerna cirkulerar snabbare och att utlåningen ökat. Transporterna har blivit färre och systemet kräver mindre mekaniskt arbete i biblioteken. Vi är mycket nöjda, så vi beslöt att låta böckerna flyta också över gränsen mellan Esbo och Vanda. Hädanefter kommer alltså en bok som från början tillhör Esbo stadsbibliotek, men som återlämnats t.ex. till Dickursby bibliotek att stanna i Dickursby tills den lånas på nytt.

Ingen fara, fortsätt som förut

Du som använder biblioteket behöver inte göra något annat än att låna material precis som förut - eller varför inte ännu mera. Så gör du oss glada. En del av materialet kanske får en ny plats i ditt eget bibliotek och det kan komma andra små förändringar, men det behöver du inte bekymra dig för. Blandningen är noga utfunderad, så du kan njuta av bibliotekscocktailen precis som förut. Reserveringarna i Helmet fungerar på samma sätt som förr och de verk du reserverat transporteras fortfarande till det bibliotek du valt. Det material som är på plats i Esbo och Vanda syns i realtid i Helmet-sökningen.

Om det ändå skulle gå så att alla böcker skulle stanna i t.ex. Myrbacka för att där finns en Storläsar-Lisa som återlämnar alla böcker just dit, måste vi ”köra en rättelse”. Om det småningom börjar samlas för mycket material i något bibliotek kan vi skicka det tillbaka till de bibliotek som äger det.

Text: Minna Saastamoinen & Marjut Saloniemi 
Bild: Dani Rönnqvist 
Översättning: Susanna Söderholm