Pukinmäen kirjasto ulkoapäin

Bocksbacka bibliotek är stängt 18.6 – 26.8

Bocksbacka bibliotek är stängt 18.6 – 26.8 pga. renovering. Tack vare renoveringen kan du behålla det material du lånat på Bocksbacka bibliotek över sommaren. Låna alltså din sommarläsning redan nu!

Biblioteket finns i samma byggnad som Pukinmäenkaaren peruskoulu. I samband med att skolan renoveras förnyas även bibliotekets takfönster och vindfång. Dessutom görs bibliotekets akustik bättre.

Lånen förfaller inte under den tid biblioteket är stängt.

Förfallodagen är först 3 september för de verk som lånats efter 12.5 och vars lånetid är fyra veckor. Samma förfallodag gäller för de verk som har två veckors lånetid och som lånas efter 26.5.

Reservationer kan hämtas i Malms bibliotek eller i det bibliotek eller den bokbuss du valt. Du kan välja hämtplats via ditt eget bibliotekskonto på adressen Helmet.fi

Under tiden 1-17.6 är Bocksbacka bibliotek öppet mån – tor. kl. 9-20, fre. kl. 9-16. Lördagar och söndagar är biblioteket stängt.