Centrumbiblioteket

Kirjasto Oodi blev Biblioteket Ode på svenska

I oktober 2016 arrangerades en namntävling för att hitta ett namn för byggnaden som hade blivit känd som centrumbibliotek. Sammanlagt inlämnades 1 600 olika förslag. Juryn som leddes av biträdande stadsdirektör Ritva Viljanen utsåg ’Oodi’ till vinnare. Förslaget kom från Mirja Lounameri.

– Enligt juryns beslut skulle namnet finnas i bara en form, ’Oodi’ på alla språk. Efter den livliga diskussion som följde beslöt jag ändå att ta i bruk också ett svenskt namn, och det är ’Ode’, säger biblioteksdirektören Tuula Haavisto.

– Före beslutet konsulterade jag juryn som kände till diskussionen. Juryn såg inget hinder för att förändra beslutet på den här punkten.

– Jag valde den svenskspråkiga namnformen ’Ode’ och inte ’Odet’ på samma litterära och funktionella grunder som juryn betonade i sitt val av det finskspråkiga namnet. ’Ode’ hade också starkt stöd av svenskspråkiga författare och andra som deltog i den allmänna diskussionen, motiverar Haavisto.

Från 3.2.2017 kan namnet officiellt skrivas på två sätt:

1. Helsingin keskustakirjasto Oodi – Helsingfors centrumbibliotek Ode – Helsinki Central Library Oodi

2. Kirjasto Oodi – Biblioteket Ode – Library Oodi

Biblioteket heter Oodi på alla andra språk än svenska. ’Ode’ kan ändå öppna namnets betydelse på flera språk: finskans litterära ord ’oodi’ är ’ode’ åtminstone på engelska, tyska, italienska, danska och norska.