Kuvituskuva, jossa värikästä taustaa vasten näkyvät ihmisen tatuoidut kädet pitelemässä paperiarkkia, josta versoo puu

Kom med och utveckla bibliotekets tjänster

Vi behöver dina synpunkter på biblioteket! Kom med i ett användarråd och delta i utvecklandet av bibliotekets tjänster. Helsingfors stadsbiblioteks nya användarråd Biblioteksklanen vill dra nytta av din erfarenhet och dina åsikter.

Är du t.ex. intresserad av att kunna ta ditt jobb till biblioteket, av barnbibliotek eller av ny teknik? En biblioteksklan jobbar på olika sätt, som att svara på enkäter, göra biblioteksbesök eller testa nya tjänster medan de utvecklas.

Användarrådet är indelat i sex olika grupper eller klaner. Varje klan koncentrerar sig på en särskild användargrupp eller verksamhet. Biblioteksklanerna är Chillarklanen, Barnklanen, Storyklanen, Diamantklanen, Jobbklanen och Infoklanen.

Läs mera och ansök om medlemskap på www.kirjastoheimo.fi