Kolme lasta pulkkailee Töölön kirjaston edustalla.

Längre öppet i sex bibliotek

Böle, Gårdsbacka, Nordsjö, Richardsgatans, Tölö och Östra Centrums bibliotek öppnar från 1.1.2018 redan kl. 8.00 på vardagarna. Berghälls bibliotek kommer med i sällskapet då det öppnar i februari efter en renovering. Det är frågan om ett försök som pågår i ett år.

Från 1.1.2018 öppnar Böle, Gårdsbacka, Nordsjö, Richardsgatans, Tölö och Östra Centrums bibliotek sina dörrar måndag till fredag redan kl. 8.00 i stället för kl. 9.

På morgonkvisten, klockan 8-10, är lokalerna och materialet meröppet, dvs. biblioteket fungerar med självbetjäning. Du kan bl.a. låna, returnera och hämta dina reservationer.

Personalen är på plats, men under morgontimmarna koncentrerar sig alla på att ta hand om bibliotekets material på olika sätt. Personalen betjänar som vanligt från kl. 10 ända tills biblioteket stänger.

Berghälls bibliotek öppnar i februari efter en renovering. Det kommer också att vara meröppet måndag till fredag kl. 8-10.

Det är frågan om ett försök som pågår fram till slutet av år 2018.

– Genom att öppna våra dörrar tidigare vill vi ge våra låntagare möjlighet att använda bibliotekets lokaler och material bättre än förr, säger servicechef Sami Jyläs i Nordsjö bibliotek.

– Såhär kan vi också se till att det finns mera personal på plats då det finns mest besökare.

Vid årets slut bestämmer vi på basen av feedback från besökarna om vi fortsätter med den förlängda öppettiden också år 2019.

– Feedback är vårt viktigaste redskap då vi utvecklar våra tjänster. Den avgör mycket också i den här frågan, betonar Jyläs.

Alla öppettider finns på www.helmet.fi