Äänimaisemaremontin jälkeen

Ljudlandskapet i Entressebiblioteket förbättrades

Entressebiblioteket hörde till de finländska bibliotek som åren 2016-2017 deltog i ett riksomfattande projekt angående bibliotekens ljudlandskap. Redan år 2012 insåg man att ett dylikt projekt behövs. Under de senaste årtiondena har biblioteken börjat med ny verksamhet av olika slag. Många av de nya funktionerna ger upphov till ljud som inte förr funnits i biblioteksmiljön. Detta har väckt missnöje hos en del av biblioteksbesökarna.

Då nya bibliotek har planerats har nya funktioner beaktats när det gäller utseende och funktion. Däremot har de nya funktionernas inverkan på ljudlandskapet inte uppmärksammats tillräckligt. Inom projektet studerades ljudlandskapet och dess eventuella utmaningar följande bibliotek: Entressebiblioteket i Esbo, Malms bibliotek i Helsingfors, ett bibliotek i Villmanstrand, Apila-biblioteket i Seinäjoki samt i Nummela bibliotek i Vichtis.

Entressebiblioteket som ligger i Esbo centrum har länge ansetts vara mycket bullrigt. Biblioteket har med jämna mellanrum fått feedback om oljud. Det beror bl.a. på att ljudet från barnavdelningen och ungdomsavdelningen hördes överallt i biblioteket. Speciellt på ungdomsavdelningen ekade det mycket. De många hårda ytorna gjorde att det ekade, vilket ledde till att besökarna liksom tvingades att höja på sina röster mer och mer.

Vad gjordes för att förbättra situationen? Projektet visade att det viktigaste var att minska efterklangen i rummet. Nu har en lång, hård vägg i ungdomsutrymmet beklätts med textilier. Fönstren på en kortvägg har fått gardiner.  Mitt i rummet finns nu en bokhylla som isolerar ljud. Frontriktningen på konsolspelplatserna har ändrats så att det värsta oljudet inte studsar mot väggen. Området kring spelplatserna är omgärdat med skärmar försedda med akustikskivor.

Bokhyllan som delar rummet och som fungerar som ljudisolering har gjort det möjligt att placera olika slags funktioner i samma rum. På ena sidan av rummet finns ett spelområde med konsolspel, datorer, ett pingisbord och ett schackbord. På andra sidan finns soffgrupper och andra sittplatser samt bord där det går bra att sitta och läsa.

Mätningar och feedback visar att efterklangen har minskat och att bullernivån på andra håll i biblioteket har minskat.

Mera information:

Yleisten kirjastojen muuttuva äänimaisema, (slutrapport om det förändrade ljudlandskapet i de allmänna biblioteken, pdf) 2018

Kirjastojen äänimaisemasta  (på webbplatsen Kirjastot.fi)


Text:
Marjut Saloniemi
Information
Esbo stadsbibliotek

Översättning: Susanna Söderholm
Helsingfors stadsbibliotek