Lumon remonttikuva

Lumos bibliotek börjar renoveras 3.12.

Kundutrymmena i Lumos bibliotek örnyas i sin helhet i samband med renoveringen av golv och belysning. Biblioteket stängs 3.12.2018 på grund av renoveringen. Ändringsarbetena beräknas fortsätta ända till slutet av februari 2019.   

Allt material som lånats i Lumos bibliotek (Gråsiskvägen 14) kan återlämnas till vilket annat Helmetbibliotek som helst. Från 3.12 kan reservationerna avhämtas från Dickursby bibliotek. Om en reservation ännu är öppen måste man själv byta avhämtningsställe genom att skriva in sig i de egna uppgifterna i helmet.fi. 

Anvisningar om hur man ändrar sina reservationer.  

Bokbussen börjar betjäna nära Lumo i december. Under renoveringen kan Korsoborna besöka också Björkby bibliotek.  

Utrymmen för läsning och olika aktiviteter   

Vid planeringen av biblioteket har man uppfyllt Korsobornas önskemål. Det utlovas avstressande läsutrymmen både i den stora bibliotekssalen i nedre våningen och i det utrymme för olika aktiviteter och läsesalen som finns i övre våningen.   

Från entrén i nedre våningen öppnar sig ett område för snabba ärenden och olika evenemang. Den fjäderlika hyllkonstruktionen i den stora bibliotekssalen försvinner, för att ge plats åt olika funktioner i biblioteket.   

Tidningsläsarna får en egen ljus hörna som ligger längre in i biblioteket på den vuxna avdelningen och inte störs av omgivningen. Intill sagorummet byggs ett område för de yngre läsarna och inreds utgående från förslag från barnfamiljer i Korso. Utrymmena för unga läsare, bl.a. spelrummet, piggas upp med roliga detaljer.   

Övre våningen tas i effektivt bruk för olika aktiviteter 

Den tysta läsesalen i övre våningen blir kvar. Salens inredning ger möjlighet till avslappnande vilopauser, till exempel för dem som läser till något inträdesprov. I övre våningen placeras också utrymmen lämpliga för möten och grupparbeten. Dessa har en inredning som kan ändras om, bl.a. ingår justerbara arbetsbord och ljuddämpande möbler. Ljudet dämpas också med ljuddämpande väggar och skärmväggar.  Färgerna i de färdiga utrymmena skimrar i blåa och vattengröna nyanser.

Ändringsarbetena beräknas fortsätta ända till slutet av februari 2019.