Kirjaston lainausautomaatti

Officiellt avtal för Helmet-bibliotekens samarbete

Det 40 år gamla samarbetet mellan Helmet-biblioteken har nu beseglats med ett skriftligt avtal. Tack vare Helmet-samarbetet har användarna i huvudstadsregionen tillgång bl.a. till en omfattande gemensam samling och nättjänster.

Helmet-biblioteken har samarbetat i över 40 år. Tack vare samarbetet kan invånarna i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda utan begränsningar använda alla bibliotek inom regionen, reservera, låna och returnera material över stadsgränserna och använda de gemensamma nättjänsterna. Nu har samarbetet beseglats med ett skriftligt avtal.

Samarbetet mellan biblioteken i huvudstadsregionen inleddes år 1976 då man började förhandla om ett gemensamt bibliotekssystem. Den nuvarande nättjänsten Helmet.fi togs i bruk år 2003. Den har varje år placerat sig bland de bästa i Taloustutkimus undersökning om finländska nätvarumärkens uppskattning och popularitet.

De som innehar ett Helmet-bibliotekskort har tillgång till ett gemensamt e-bibliotek med tidskrifter, böcker, nätkurser och musiktjänster. Helmet-biblioteken arrangerar också gemensamma kampanjer, t.ex. Helmets litteraturpris som delas ut årligen. Helmet-biblioteken kan också gemensamt delta i olika evenemang.

16 miljoner lån

På Helmet-biblioteken lånas 16 miljoner verk om året, vilket gör Helmet-konsortiet till en av väldens mest använda bibliotekstjänster.

– Användaren har tillgång till ett nät av över 60 serviceställen. Ingen stad kan ensamt erbjuda motsvarande service. Vi vill ge bättre service, men vi strävar också efter effektiv och ekonomiskt hållbar verksamhet, säger Jaana Tyrni, direktör för bibliotekstjänsterna i Esbo.

Samarbetet mellan biblioteken är på frivillig grund, kostnaderna fördelas mellan städerna enligt den det system som tillämpas inom Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY), Enligt detta betalar Helsingfors 50 % av kostnaderna, medan Esbo betalar 27 %, Vanda 22 % och Grankulla 1 procent. Andelarna är i proportion till städernas invånarantal.

Målet är samarbete på lång sikt

I början av år 2017 beslöt man att besegla samarbetet med ett skriftligt avtal mellan städerna. I samarbetsavtalet definieras bl.a. samarbetets mål, beslutfattande och parternas ansvarsområden.

– Avtalet förstärker ytterligare samarbetet mellan biblioteken då vi kommer överens om de gemensamma riktlinjerna i årsplaneringen och också på lång sikt. Dessutom förbinder sig städerna nu officiellt att samarbeta genom insatser enligt den överenskomna kostnadsfördelningen. Det syns förhoppningsvis i form av mera material och nättjänster, säger Katri Vänttinen, direktör för bibliotekstjänsterna i Helsingfors.