Kundenkät - svara och vinn!

Kundenkät

Hur skulle du vilja utveckla bibliotekstjänsterna i Helsingfors? Har du idéer, feedback eller förslag? Påverka genom att svara på kundenkäten! Du kan svara på enkäten här.