Kundenkät 2018

Kundenkät

Hur skulle du vilja utveckla kultur- och fritidstjänsterna i Helsingfors? Har du idéer, feedback eller förslag som gäller kultur-, biblioteks- eller ungdomstjänsterna i Helsingfors? Påverka genom att svara på kundenkäten som är öppen t.o.m. 16.12.2018!

Du kan svara på enkäten här. Du kan bara bedöma ett verksamhetsställe åt gången. Det tar cirka 5-8 minuter att svara.