HelMets litteraturpris

Litteraturpris

HelMets litteraturpris ges årligen till en förtjänstfull finländsk bok från de fem senaste åren.

Biblioteket lyfter fram framtidens klassiker som en påminnelse om att god litteratur håller för tidens tand.

Priset är ett uttryck för att det är kunniga litteraturvetare som jobbar på biblioteken. Litteraturen har alltid varit och kommer också i framtiden att förbli ryggraden i bibliotekens verksamhet.

HelMets litteraturpris vill också slå ett slag för olika litterära röster, även mer marginella.

Tidtabell

Tio finalister väljs ut bland förslagen. De har offentliggjorts i august, 9.8. Priset delas ut i september, 15.9. i Iso Omena bibliotek.

Mer information:

informationskoordinator Marjut Saloniemi, Esbo stadsbibliotek, tel. 050 303 6937, @espoo.fi

informatör Minna Saastamoinen, Vanda stadsbibliotek, tel. 050 312 1669, @vantaa.fi

informatör Maisa Hopeakunnas, Helsingfors stadsbibliotek, tel. 040 153 8288, @hel.fi